Jak publikovat v Českém dialogu

Český dialog je již od svého založení otevřen názorům svých čtenářů a jejich příspěvkům. Vedle zavedených autorů a stálých spolupracovníků redakce je v Českém dialogu vždy prostor i pro mladé a začínající autory. Ale i pro ty, kdo se rozhodli vyjádřit se k nějakému tématu zcela spontánně, bez dalšího úmyslu publikovat častěji. Předpokladem je zajímavé téma či názor, ale také způsob zpracování, který upoutá ostatní čtenáře. Rozhodnete-li se nám poslat svůj příspěvek, redakce si vyhrazuje právo na posouzení vhodnosti jeho zveřejnění, na nezbytnou redakční úpravu, případně krácení po dohodě s vámi.

Svoje podepsané články a další příspěvky posílejte na e-mail:
cesky-dialog@seznam.cz

Za dobu své existence v Českém dialogu publikovala řada neznámých autorů, z nichž se i díky našemu časopisu stali dnes autoři známí: PhDr. Jana Volfová, historička, na základě jejíchž článků v Českém dialogu vyšla později kniha Českých dějin hrátky ošidné, která se stala bestselerem již ve třech vydáních. Ota Ulč, exilový profesor žijící v USA, a přispívající pravidelně do Českého dialogu, ale nyní také vydávající knižně v ČR své humorné společensko-historické reportáže z celého světa. Olga Szymanská, publikující dnes svoje články o umění nejen u nás, ale i v několika dalších časopisech. Také Marina Hužvárová, dnešní šéfredaktorka Akademického bulletinu, si vydobyla novinářské ostruhy v Českém dialogu. A v neposlední řadě i Martina Fialková, která se nedlouho po začátku své žurnalistické práce v Českém dialogu stala zároveń i šéfredaktorkou Listů Prahy 1 a publikuje také v dalších médiích. Je i spoluautorkou dokumentárních filmů v projektu České kořeny. V Českém dialogu ale vycházejí i vítězné práce literárních soutěží pro studenty a další příspěvky mnoha čtenářů, kteří s novinářskou prací sice zkušenosti nemají – ale zato mají co říci ostatním.

Řekněte / napište to i vy!

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012