Sponzorovaná stránka - Hnutí za přímou demokracii

8 2001 Ostatní česky
obálka čísla

Cíle hnutí za přímou demokracii Na podzim 1999 byla formálně ustavena Evropská sí<< iniciativ pro přímou demokracii (NDDIE). V současné době jsou členskými organizacemi:
Mehr Demokratie (Německo), WIT (Belgie), WIT (Holandsko), Forum pro občanskou demokracii (Řecko) a HzPD (Česká republika).
Chystá se připojení dalších již existujících skupin (ve Francii a Itálii) a těch, které se teprve ustavují (ve Španělsku a Portugalsku). Pojem přímá demokracie zde znamená právo občanů na iniciativu a závazné referendum. Nejde tedy o změnu existujících parlamentárních systémů, nýbrž pouze o jejich doplnění tímto právem.
V hnutí NDDIE existuje konsensus o tom, že naprostá většina aktuálních otázek bude i nadále řešena v parlamentu. Že by však občané měli dostat právo vynutit si iniciativou pořádání závazných referend o zásadních a veřejnou diskusí odpovědně vyjasněných otázkách, jakož i právo pozastavit referendem takové zákony, které jsou v rozporu s přáním většiny občanů. Systém tohoto typu existuje:
již více než sto let ve Švýcarsku , (které dosáhlo, díky jemu, největší životní úrovně v Evropě),
v Bavorsku , kde Mehr Demokratie vynutila právo na iniciativu a referendum shromážděním mnoha set tisíc podpisů a ve 23 státech USA (s celkem asi 25% obyvatel).
Belgická WIT dosáhla pravidelnými kontakty s vedoucími politiky své země, nyní ve vládě, příslibu, že právo na iniciativu a referendum bude v brzké době zahrnuto do belgické ústavy.

Otevřený dopis

Pro Čechy je jistě zajímavé to, že požadavek práva na iniciativu a referendum byl již obsažen ve Washingtonské deklaraci z roku 1918, kterou se ustavovala první Československá republika. Ovládnutí scény politickými stranami toto právo dočasně potlačilo.
Avšak bez něj nemůže být řádný politický systém označován za demokracii. Po nenormálních dobách nacistické a komunistické totality je situace nyní zralá i v České republice, aby si občané tlakem zdola -- jinak to samozřejmě nepůjde -- vynutili možnost přímého zasahování do politiky, která rozhoduje o jejich osudech a jejich životní úrovni.
Jednou z nejpalčivějších otázek je tzv. tunelování -- zákonem povolené rozkrádání národního majetku a jeho převádění na soukromá, zahraniční konta. Nejapné výmluvy politiků, že změna zákonodárství je příliš složitá a vyžadovala by dlouhý čas, je nesmysl.
Je zřejmé, že zodpovědní čeští politici jsou buď naprosto neschopní nebo -- což je pravděpodobnější -- zkorumpovaní. Kdyby již v ČR existovalo právo na iniciativu a referendum, občané by si dávno změnu zákonodárství vynutili. Toto je jen jeden z příkladů nezdravé pasivity, kterou občané ČR zbytečně narušují životní úroveň svou i svých rodin.
Ve snaze zjednat nápravu se nyní české HzPD připojuje k úsilí svých evropských sesterských organizací (Kontaktní adresy NDDIE) a zahájila shromažďování podpisů na podporu požadavku uzákonění práva občanů na iniciativu a referendum (Provolání za uzákonění referenda). Vyzýváme všechny občany, aby svým podpisem (Petice za uzákonění referenda) tuto akci podpořili.

PŘIPOJTE SE !
Souhlasíte-li s cíli Hnutí za přímou demokracii, připojte se k nám, prosím.
Podpořte rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice!
(Kontaktní adresy HzPD)
Za HzPD: PhDr. Jiří Polák
e-mail: jiri.polak@swipnet.se
Pavla Bařinová, koordinátor
e-mail: pbarinova@volny.cz/hzpd@hzpd.org
telefon: 069 6737620


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012