JEŠTĚ K TÝDNU ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ -- TENTOKRÁT Z KANADY

12 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Zkrácený referát Miloše Šuchmy, předsedy Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, zveřejněný v oběžníku sdružení The Czech Coordinating Office:

Zdálo se nám i všem účastníkům, že konečně začíná roztávat ledová opona neporozumění, která nás od naší původní vlasti dělí.

"Z Kanady tam bylo devět účastníků včetně zástupců výborů Calgary, Winnipegu, Montrealu, Toronta a Ottawy. Bylo skutečně potěšující slyšet plynnou češtinou mluvit účastníky například z Rumunska, Chorvatska, Ukrajiny, nebo ze Syrie, Egypta, Uruguaye, jak se v podstatě ztotožňují s problémy, které jsou pro nás společným jmenovatelem, i když mnohdy mají své specifické starosti.

Konference byla zahájena v neděli 28. září v pražském Karolinu seznamovacím večerem a pokračovala v pondělí slavnostním zahájením ve velké aule Karolina úvodním projevem rektora Karlovy univerzity Ivana Wilhelma na téma "České vysoké školy v Evropské unii" a Jana Kruliše -- Randy ze Švýcarska na téma "Význam Čechů v zahraničí pro naši současnost". Zdravice pronesl předseda Senátu, několik ministrů i předseda ODS. V průběhu konference navštívil jednání ministerský předseda Vladimír Špidla, ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, někteří poslanci, senátoři a vysocí státní úředníci různých ministerstev. Velmi obsažná a časově náročná pracovní část konference proběhla od pondělí 29. září do soboty 4. října. V sobotu večer byla pak závěrečná slavnostní recepce ve Valdštejnském paláci.

V pracovní části konference se uskutečnila sympozia a účastníci pracovali v různých odborných sekcích. Proběhla sympozia Exil sám o sobě" a "Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí". Sekce legislativní, politická a ekonomická diskutovala tématické okruhy občanství, volebního práva, restitučního práva, krajanského zákona a spolupráce českých krajanských organizací v zahraničí s úřady a organizacemi v ČR. Další sekce pracovaly v sekci kulturní, sekci zdravotní, sekci školské, výchovné a vzdělávací a v sekci sociální. Součástí konference byla výstava Čeští architekti v zahraničí, filmová přehlídka, Česká filmová tvorba v zahraničí, výstava Češi v Americe (za účasti amerického velvyslance Craiga Stapletona), České dějiny v dokumentech (návštěva Státního ústředního archivu v Praze). Během konference bylo také v Senátu ČR uděleno deseti významným ženám ocenění "Významná česká žena ve světě 2003".

Jan Sammer, Edmund Teyrovský, zástupci ze Slovenska, Švýcarska, Ukrajiny a já jsme byli spoluautory rezoluce, kterou posuďte sami. Výsledkem konference bylo schválení šesti rezolucí plénem konference, které bylo největším zadostiučiněním pro účastníky konference. Rezoluce jsou adresovány Parlamentu a vládě ČR a budou jejich úkolem a pracovní náplní. Nelze si dělat příliš optimistické představy, nicméně samotná skutečnost schválení těchto rezolucí takovým reprezentačním výběrem krajanů je do značné míry zavazující, jak pro české politiky, tak i pro nás, abychom při plnění těchto rezolucí aktivně spolupracovali."

Miloš Šuchma

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012