JUDr. Václav CHYTIL

12 2003 Kultura česky
obálka čísla

(3. 11. 1907 Lukov, okres Zlín -- 15. 9. 1980 Praha) český právník a národohospodář. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, jeho učiteli byli František Weyr a Karel Engliš.

1934 -- 1939 osobní tajemník guvernéra Národní banky Karla Engliše, 1938 se habilitoval, 1939 se stal soukromým docentem národního hospodářství, 1945 (v červnu) jmenován profesorem národního hospodářství, 1945 členem rady Zemského národního výboru v Praze a zemský finanční referent, 1945 -- 1948 poslancem za Čs. stranu lidovou, zastával funkci místopředsedy Parlamentu. V roce 1948 odmítl Gottwaldovu nabídku na křeslo ministra financí, vzdal se svého poslaneckého mandátu. V listopadu 1949 zatčen, o rok později ve vykonstruovaném procesu odsouzen pro trestný čin velezrady k trestu odnětí svobody na 12 let.

Trest si odpykával v pracovních táborech v Jáchymově a Příbrami, odkud byl v roce 1958 propuštěn na amnestii.

Po návratu z vězení pracoval v dělnických profesích až do roku 1968, kdy po rehabilitaci začal pedagogicky působit na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nastupující normalizace tuto činnost záhy ukončila.

1968 -- 1970 poslancem ČNR, 1969 -- 1970 poslancem Sněmovny národů za Čs. stranu lidovou, 1970 rezignoval na oba mandáty.

Ředitel Archivu Masarykovy univerzity v Brně PhDr. Jiří Pulec, znalec Chytilova všestranného díla, řadí JUDr. Václava Chytila k nejnadanějším a nejplodnějším právníkům a ekonomům své generace.

Z díla profesora JUDr. Václava Chytila:

vědecká prvotina Filosofické základy normativní teorie právní

a její vztah k Englišově hospodářské noetice (1929),

Norma a postulát (1930),

Universalismus jako metoda hospodářské vědy (1938),

Vlny hospodářské konjuktury (1939),

Kompendium národního hospodářství se zvláštním zřetelem k problematice peněžnictví a správy měny (1941),

Hospodářské problémy ČSR (1947).

Do češtiny přeložil Kelsenovu Ryzí nauku právní (1934) a další vědecké práce.

Rukopisy z oblasti historie umění; filosofické a politologické eseje.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012