Isabelle Bricardová: Monarchie moderní Evropy -- Lexikon panovnických rodů

12 2003 Kultura česky
obálka čísla

Nakladatelství Brána

Knižní klub

"V roce 2000 zůstane na Zemi už jen pět králů: pikový král, kárový král, srdcový král, křížový král... a anglická královna." Král Farouk, od nějž pochází tato klamná předpověď, se velmi zmýlil, neboť králů zbylo jen v Evropě deset! Jistě, monarchie už není to, co bývala. Králové, kteří přežili výpady dějin přežili za cenu ztráty politické moci. Dnešní panovníci zosobňují historickou kontinuitu svých zemí, ale nevládnou. Jejich role je těžká: evropské monarchie totiž pochopily, že je nutno neustále udržovat veliký odstup mezi tradicí a moderností, že je sice třeba uvolnit korzet tisícileté etikety, že se ovšem nesmí sklouznout k nedbalosti.

Kdo to vlastně je, těch deset panovníků, z ;nichž tři, a ne ti nejmenší, jsou ženy? Jaké jsou dějiny dynastie, z níž pocházejí? Kdo jsou jejich přímí předkové, jejich život prošel bouří dvou světových válek? Kde žijí? Z čeho žijí? Kdo nastoupí po nich? Odpovědět na tyto otázky je ambicí této knihy, která by se mohla jmenovat Všechno, co jste vždy chtěli vědět o královských rodinách...

V deseti kapitolách, uspořádaných podle stejného vzoru, podává autorka základní informace o vládnoucích dynastiích v současné Belgii, Dánsku, Španělsku, Velké Británii. Lichtenštejnsku, Lucembursku,

Monaku, Norsku, Nizozemsku a Švédsku (pořadí států je převzato z francouzského originálu knihy). Přehledné dějiny jednotlivých rodů jsou prošpikovány nejrůznějšími historkami, zajímavostmi, skandály či tradovanými legendami, doplňují je informace o erbech, titulech, náboženství, politické moci panovníků i seznamy rodového majetku. Součástí textu jsou vedle fotografií také chronologické tabulky, mapy a genealogické stromy.

Isabelle Bricardová, vzděláním historička, vydala knihy Saintes et Pouliches, l´éducation des filles au XIXe siécle (Světice a kalupiny, výchova dívek v XIX. století), Moi, Léon, fils de l´Empereur (Já, Leon, syn císaře) a Dictionnaire de la mort des grand hommes (Slovník úmrtí velkých mužů).

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012