TŘI výstavy v DOXu

Olga Szymanská červenec 2022 Kultura česky

MADE IN CHINA – první soubornou výstavou děl čínského umělce a aktivisty, který vystupuje pod pseudonymem Badiucao. Autor, který svými protestními aktivitami v posledních letech výrazně zaujal světovou veřejnost, v současnosti žije v exilu v Austrálii.                                                                                                             Na mezinárodní scéně se prosadil hlavně díky sociálním sítím, prostřednictvím kterých promlouvá k celému světu. Vystupuje proti jakékoli formě ideologické či morální kontroly uplatňované politickou mocí, staví se proti čínské vládní cenzuře a manipulaci s historickou pamětí. Svůj postoj vyjadřuje tvorbou participativních kampaní, plakátů na veřejných místech, ilustrací a online aktivit. Jeho vizuální jazyk pop kultury ironicky evokuje komunistickou propagandu, napodobuje její grafický styl, barevnost a tóny.                                                                                                                                           Výstava mapuje umělcovu grafickou, malířskou i další tvorbu, která tematizuje porušování lidských práv, cenzuru uvalenou na čínské občany během pandemie covidu-19, represe disentu v Myanmaru během vojenského státního převratu v roce 2021, násilnou kulturní asimilaci Ujgurů či potlačené protesty proti rostoucímu uplatňování moci Číny v Hongkongu. Výstava zahrnuje i nejnovější umělcovy práce reflektující válku na Ukrajině. – Do 28. srpna 2022.

(NE)MOC – Vyostřená optika umělců přizvaných do projektu (Ne)Moc a místy až vizionářský vhled nabízí nekompromisní pohled na současnost i na historii, která se, jak známo, opakuje. Výstava zároveň klade otázku, kde končí normalita a začíná „nemoc“, a pokouší propustnost kategorií art brut a současného umění.                                                                                                                                                   Letos si připomínáme sté výročí od vydání knihy Bildnerei der Geisteskranken (Výtvarná tvorba duševně nemocných, 1922) psychiatra a historika umění H. Prinzhorna, který poprvé kriticky zhodnotil tvorbu psychiatrických pacientů. Publikace se stala inspiračním zdrojem moderního umění a přispěla k formulaci termínu art brut J. Debuffetem. Do této kategorie byla zahrnuta tvorba nejen duševně nemocných, ale i dalších spontánních tvůrců, jako například spiritistických médií, společenských outsiderů a dalších solitérů. V dílech autorů a autorek art brut patřily otázky moci a bezmoci (často nahlížené prizmatem duševní nemoci) vždy mezi zásadní témata.                                                                                                                                                     Do dialogu s autory řazenými do art brut vstupují současní umělci často etablovaní na globální umělecké scéně, aby nabídli svoji interpretaci tématu moci, bezmoci a nemoci a vyjádřili se aktuálním politickým, společenským, rasovým i genderovým problémům. – Do 6. listopadu 2022.

VIA VITAE – Malířská a kreslířská tvorba Věry Novákové (1928) patří již více než půl století k tomu zásadnímu, co bylo v kontextu českého výtvarného umění vytvořeno. Věra Nováková krátce studovala na pražské Akademii, odkud ale byla po komunistickém puči v únoru 1948 vyloučena. V následujících desetiletích tvořila společně se svým manželem výtvarníkem Pavlem Brázdou v ústraní, bez možnosti svá díla veřejně prezentovat a stranou od přímého vlivu aktuálních uměleckých trendů.Přesto lze v jejím díle nalézt odraz nejrůznějších tendencí umění 2. poloviny 20. století, od pozdního surrealismu přes informel až po experimenty s písmem a slovem. Věnovala se také knižní a časopisecké ilustraci stejně jako sochám a instalacím. Výstava nepředstavuje tvorbu Věry Novákové v celé její komplexitě ani chronologické posloupnosti, ale snaží se ukázat příběh bohatého a hlubokého života, který je plný zvratů, hledání a naděje. Příběh díla, ve kterém se pozoruhodně odráží nejen vývoj českého umění, ale i důležité společenské otázky a témata, která zůstávají i v dnešní době více než aktuální. Výstavu doplní tvorba umělců a umělkyň, pro které byla tvorba i život Věry Novákové inspirací.

– Do 16. října 2022. Více o výstavách, otevírací době, programech Centra současného umění DOX na – www.dox.cz Fotografie – oficiální stránky DOX

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012