Dědečkem automobilem v 16. ročníku ankety se stala babička PRAGA z roku 1914.

Marina Hofmanová (Hužvárová) srpen 2021 Věda a technika česky

Slavnostní vyhlášení letošních výsledků ankety Dědeček automobil se odehrálo 21. července 2021 v barokních kulisách Nostického paláce v Praze, sídla Ministerstva kultury ČR. Právě pod záštitou ministra kultury se totiž konal letošní již 16. ročník této populární ankety, kterou tradičně vyhlašuje Mobile muzeum České republiky ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů, Klubem motoristických publicistů, Syndikátem novinářů ČR a Syndikátem severočeských novinářů.


Titul Dědečka automobila v hlavní kategorii získalo historické vozidlo PRAGA A, které bylo vyrobeno v roce 1914 pod číslem 338. Jeho majitel Martin Urban z Doubravice u Dvora Králové nad Labem převzal cenu od náměstka MK ČR pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislava Ourody a předsedy soutěžní poroty Vratislava Kulhánka.

 

V kategorii Osobnost veteranismu se letos předávaly tituly dva. Ten aktuální převzal Miroslav Krejsa z Jablonce nad Nisou za propagaci oboru na mnoha závodech v zahraničí a také při četných tuzemských akcích, dále za sběratelskou a restaurátorskou aktivitu, ale zejména za excelentní přístup k pořádání vzpomínkového závodu historických vozidel 1000 mil československých.

Svůj loňský titul si však s jistým skluzem převzal též Ladislav Samohýl ze Zlína, a to za svou mimořádnou schopnost pokračovat v otcově díle, za propagaci oboru v tuzemsku i zahraničí, a také za sběratelskou, renovátorskou a vydavatelskou činnost. Ocenění mu předal zástupce České mincovny Jaroslav Černý.

 

Z motoristických akcí zaujala porotu nejvíce Výstava historických vozidel FIAT, která se konala u příležitosti 120 let firmy FIAT v pražské Troji v září 2019. Za pořadatelské organizace, jimiž byly Fiat Car Classic, Fiat klub Praha, Autoklub ČR, Autocentrum Dojáček aj., převzali ocenění Pavel Štepánek, Karel Kříž a Karel Huleš od tajemníka svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného a ředitele Městského divadla Jablonec nad Nisou Pavla Žura.

 

Čestné uznání za novinářskou a publikační činnost věnovanou historickému motorismu převzal ředitel Památníku Karla Čapka ve Strži Zdeněk Vacek. Ten prozradil, že se v objektu Památníku nachází rovněž vůz Škoda Popular, kterým jezdila Olga Scheinpflugová s Karlem Čapkem. Český dialog měl tradičně na Čapkův památník úzkou vazbu, proto mi bylo velkým potěšením, že jsem mohla předávat zrovna toto ocenění.

 

Slavností, která byla zasazena do „garáží pro motory své doby“, tedy do krásně zrenovovaných prostor bývalé konírny doplněných Neprašovou tematickou plastikou, provázel slovy Pavel Žur, hrou na hoboj Vilém Veverka a zpěvem pak Dušan Růžička.

A připomeňme ještě slova Vlastislava Ourody: „Je pro mě velkou ctí, že zde mohu přivítat lidi, kteří se dlouhodobě věnují péči o významný segment  kulturního dědictví v rámci dějin techniky, konkrétně o doklady automobilismu na našem území. Tradice technické zručnosti, invence ve strojírenství i v designu, to jsou velká témata naší historie a doufejme, že i budoucnosti.“ Připomněl též podíl Ministerstva kultury na péči o historická vozidla v rámci pražského NTM a TM v Brně, jichž je zřizovatelem, přesto zdůraznil, že aktivita v nevládní sféře je v současnosti klíčová ve věcech, které je pro stát obtížné zajistit.

 

 

Kulturní souvislosti a nadcházející výročí automobilového průmyslu v Čechách


S anketou a jejím popularizačním kontextem souvisí rovněž blížící se 150. výročí narození zakladatele našeho autoprůmyslu, libereckého rodáka barona Theodora von Liebiga (1872–1939), majitele prvního automobilu v Čechách. Když byl na konci 19. století v Kopřivnici vyroben první automobil, nikdo nemohl tušit, nakolik se v Čechách automobilový průmysl rozvine. A není bez zajímavosti, že loňským Dědečkem automobilem byl vyhlášen závodní vůz NW 12 ze sbírek Národního technického muzea, který si právě baron von Liebieg nechal vyrobit v Kopřivnici.

 

Za zlatou éru Československého motorismu jsou pak považovány roky první republiky. Úsilí a umění, které tomu předcházelo i následovalo a formovalo obor k dnešnímu úspěchu, je úctyhodné. Proto vznikl v roce 2003 výstavně anketní projekt „Dědeček automobil“, jehož název vzdává hold malíři a ilustrátorovi Kamilu Lhotákovi (1912–1990), autorovi stejnojmenné knížky. Třicítku umělcových děl vlastní Oblastní galerie Liberec, která ve svých počátcích sídlila právě v objektu dynastie Liebiegů, jejíž vrcholný představitel Theodor vlastnil první auto v Čechách, třetí v Rakousku-Uhersku a byl uznávaným pionýrem motorismu.

 

Marina Hofmanová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012