Jak přežít léčení

Venda Šebrlová srpen 2020 Knihy česky

Radkin Honzák

 

Jako studentka jsem hltala knihy dr. M. Plzáka, protože psal o sexu, manželství, nevěře... a to vše se nás vysokoškoláků samozřejmě (!) hluboce dotýkalo. Byli jsme proto „in“, i když valnou většinou jen teoreticky. Teď jsem už několik týdnů nezaložila do knihovny dr. R. Honzáka, který s humorem a pochopitelností pro všechny vzdělanostní i věkové skupiny píše o našich obtížích. Propaguje psychosomatický pohled na pacienta (ve starořečtině: psyché-duše, soma-tělo).

 

 

Toto spojení v sobě skrývá odpovědi na otázky„proč?“. Pokud si je spolu s lékařem dáme...  Jak máme zvládnout strach z nemoci a bolest, může nám pomoci rodina? „Nikdo na nás ale nemůže být horší, než to dokážeme my sami!“ tvrdí pan doktor a dokládá to na mnoha příkladech. Srozumitelně a s úžasným humorem. Např. píše, že „tzv. únavovým syndromem u nás trpí asi 40 tisíc lidí- ale  protože u nich medicína nenašla dostatek patologických nálezů, únavový syndrom neuznala... Je to na palici...“  A co bolest? „Bolest nemůžeme žádným přístrojem objektivně změřit, ale můžeme ji na základě výpovědi docela přesně stanovit.... Ani masochista se neraduje, když si skřípne prst do dveří.“ Na str. 216 -219 se dozvíte, jak se bolest dá měřit. Např. podle tzv. vizuální analogové škály od 1 (žádná bolest) do 10 (nejsilnější bolest) nebo šesti různě se tvářících smajlíků.

 

Je tam (asi) většina toho, co nás může v životě potkat. Máme rodinu, kamarády a dobré doktory. Psychiatr Honzák ví, jak moc jsou bolestné potíže, změny a funkce podmíněny duševním stavem. Jak vyplývá z textu, není třeba se věšet. A to ani, když máte některou ze (zhruba) 113 fóbií, např. z ohně, slunce, usnutí, hadů, schodů, zrcadel, velkých nebo malých věcí, stromů, špíny...

 

Za veselé čtení o bolestech děkujeme dr. Honzákovi a Mladé frontě.

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012