VARY V SOKOLOVĚ

Marina Hofmanová (Hužvárová) červen 2020 Kultura česky

Výstava s lehce podmanivým názvem Vary v Sokolově představuje sedm současných umělců vyvěrajících z karlovarského regionu. Zahájena bude 3. února v Kostele svatého Antonína Paduánského v Sokolově.

 

A z jakého uměleckého pramene se dá tato výstava ochutnat? V sedmičce autorů je zastoupen karlovarský malíř, keramik a pábitel Václav Balšán, poté lehce poodhalíme názor na krajinu a život v ní ze štětce zkušené malířky Varvary Divišové, své práce představí keramik, designér a tvůrce porcelánu Jiří Kožíšek, zastoupena je též malířka, tvůrkyně keramických artefaktů a designérka Lenka Sárová Malíská, keramik a malíř-krajinář Jan Samec nám nabídne vhled do charakteru krajiny v souvislosti s lidskou duší, a dále jsou zastoupeni malířka zdánlivě prostých motivů podchycující jejich hlubokou pocitovou atmosféru Anna Vančátova a akademický sochař Ivan Tlustý, který - rozkročen mezi Prahou a Chodovem u Bečova – pracuje zejména se syrovým neotesaným dřevem, jemuž vdechuje nová určení a poselství.

 

V souvislosti s kulturními osudy regionu a také přímo místa výstavy připomeňme rovněž původní varhany v kostele sv. Antonína Paduánského. Ty v roce 1761 umístil jejich stavitel Johan Leopold Rausch z Plzně do kostela sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech, odkud je roku 1851 koupili sokolovští kapucíni pro klášter. Nyní se v Kostele svatého Antonína Paduánského konají koncerty a výstavy.

 

Kdo jsou protagonisté výstavy Vary v Sokolově?

 

Výrazný a oceňovaný malíř Václav Balšán vychoval během svého pedagogického působení v regionu mnohé začínající talenty. V tvorbě se nechává inspirovat proměnlivými přírodními nerostnými i rostlinnými objekty vznikajícími i zanikajícími v čase a prostoru. Zachycuje umělecky příznačné historické vztahové situace i současnou realitu vnímanou svým ironizujícím nadhledem.

 

Varvara Divišová se inspiruje hlavně krajinou, jejíž atmosféru promítá do svých obrazů, přičemž odtajňuje a přibližuje génia loci zachycovaného místa. Vary v Sokolově osvěží zejména ztvárněním kouzla vodní hladiny, k němuž ji inspiroval pracovní pobyt v Makedonii.

 

Jiří Kožíšek vystudoval obor keramika a porcelán na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a poté byl vedoucím vývojovým designerem v Karlovarském porcelánu. Zároveň je pedagogem na Střední průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Na výstavě se prezentuje prostorovou instalací „Sedmé nebe“.

 

Lenka Sárová Malíská, absolventka Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, se věnuje zejména malbě a autorskému designu porcelánu, a to ve svém uměleckém ateliéru Studio Malíská, kde vytváří osobité porcelánové šperky, servisy a další výrobky. Věnuje se také kresbě a malbě abstraktních obrazů.

 

Karlovarský malíř a zároveň dlouholetý ředitel Galerie umění v Karlových Varech Jan Samec ve svých klasických obrazech inspirovaných přírodou překračuje běžný formát až k rolované malbě obřích rozměrů. Ve svých plátnech nechává dostatek prostoru pro čtenáře malby, aby spolu s ním odhalovali tajemství zobrazené krajiny.

 

Čáslavský rodák Ivan Tlustý pracoval na počátku 80. let minulého století v ateliéru sochařky Magdalény Jetelové v Praze. V letech 1984–1990 žil v Německu a v USA. V roce 1990 absolvoval Akademie der Bildenden Künste v Mnichově, obor volné sochařství, u prof. Eduarda Paolozziho. Zúčastnil se mnoha skupinových i samostatných výstav a studijních pobytů v Česku, USA, Německu, Polsku a Francii. Nyní působí zároveň v Praze a v Chodově u Bečova nad Teplou.

 

Ačkoli je Anna Vančátová malířkou středních Čech, je bytostně spjatá s karlovarským uměleckým milieu, kde inspiračně čerpá z každodenních pohledů, vjemů a příběhů, které k ní přicházejí ve vzpomínkách nebo jsou součástí jejího života. Její díla jsou jako dobře připravená ratatouille. Plná skvělé barevné zeleniny dozrálé pod jihofrancouzským sluncem, podlitá dobrým vínem a olivovým olejem a správně okořeněná. Výsledkem je působivá a barevně podmanivá kompozice lahodící oku i duši vzniklá v souzvuku různých zdánlivě nahodilých akordů.

 

Máte-li cestu do Západních Čech, nezapomeňte načerpat z Varů v Sokolově, jejichž osvěžující pramen je pro vás připraven do 26. února tohoto roku.

 

Podle textu kurátorky výstavy Heleny Fenclové upravila HaM

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012