TÁNÍ HRANY

Olga Szymanská listopad 2019 Kultura česky

Eliška Rožátová--Dana Vachtová--Jiřina Žertová

Museum skla Portheimka připravilo novou výstavou Tání hrany, kterou vzdává hold třem významných sklářských umělkyním, které svou tvorbou zásadně přispěly do vývoje českého ateliérového sklářství druhé poloviny 20. století.

Výstava Tání hrany je poctou trojici význačných umělkyň, které svou tvorbou zasáhly do vývoje českého ateliérového sklářství druhé poloviny 20. století. Eliška Rožátová (*1940), Dana Vachtová (*1937) a Jiřina Žertová (*1932) zároveň představují tři naprosto odlišné tvůrčí přístupy v práci se sklem jako sochařským materiálem. Šíře jejich tvorby zabírá nejenom autorskou plastiku, ale i produktový design a mnohé realizace v architektuře.

Těší mě, že v Portheimce můžeme prezentovat díla uznávaných autorek, které svojí tvorbou zasáhly a výrazně ovlivňují obor uměleckého skla. Výstavní činností v Museu skla tak navazujeme na aktivity paní Medy Mládkové, která se ve druhé polovině 20. století významně věnovala i propagaci práce českých sklářů ve světě, řekl Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Expozice prezentuje autorky v několika tvůrčích rovinách časově ohraničených od sedmdesátých do devadesátých let 20. století, kdy střídavě využívaly možností tavené skleněné plastiky, hutních objektů foukaných do formy či kombinaci skla s dalšími technikami a materiály, především malbou a kovem.

„Je mi ctí, že se Museu skla Portheimka podařilo propojit významné osobnosti českého sklářského průmyslu, jako jsou Eliška Rožátová, Dana Vachtová a Jiřina Žertová. Každá z těchto umělkyň vkládá do své sklářské tvorby osobitý rukopis a věřím, že si návštěvníci výstavy odnesou další nezapomenutelný zážitek,“ uvedl místostarosta Městské části Praha 5 Lukáš Herold.

Výběr prací je podmíněn jak významem děl v rámci individuální tvorby, tak i vzájemnými konceptuálními spojnicemi, kdy se jejich tvorba zejména během osmdesátých let myšlenkově i materiálově přiblížila.

„Všechny tři ‚dámy skla‘ jsou obdivuhodné pozitivním vztahem nejen k materiálu tvorby, sklu, kterému stále dokážou poručit přijmout neotřelé myšlenky a záměry s rozeznatelným rukopisem, ale i otevřeným vztahem k lidem, k životu, nadány respektem k práci těch druhých. Velmi si jich vážím,“ doplnila ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze Helena Koenigsmarková.

Autorky Elišku Rožátovou, Danu Vachtovou a Jiřinu Žertovou pojí nejen celoživotní přátelství a účast na mnoha výstavách a sympoziích u nás i v zahraničí, ale rovněž studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v legendárním ateliéru profesora Josefa Kaplického.

Tání hrany / Eliška Rožátová Dana Vachtová Jiřina Žertová – do  23. 2. 2020  (út-ne 10–18)www.museumportheimka.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

21.11. od 17.00 hodin

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy s Jánem Gajduškem a Terezou Havlovicovou

27.11. od 16.30 hodin

Komentovaná prohlídka stálé expozice Sklo jako umění a krátkodobé výstavy Tání hrany

12.12. od 17.00 hodin

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy s Jánem Gajduškem a Terezou Havlovicovou

18.12. od 16.30 hodin

Komentovaná prohlídka stálé expozice Sklo jako umění a krátkodobé výstavy Tání hrany

 

osa

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012