Učitel národů se ukázal i ve Španělsku

červen 2019 Naši ve světě česky

Jan Ámos Komenský, známý také jako Učitel národů, šířil své myšlenky i v Madridu. Česká škola Madrid připravila výstavu ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.

Výstava s názvem Odkaz J. A. Komenského: vzdělání pro všechny, která proběhla v termínu 6.5.-26.5. 2019, byla věnována životu a dílu tohoto českého velikána.Seznámila žáky České školy Madrid, jejich rodiče, ale také žáky ColegiaAmanecer s důležitým přínosem jeho práce pro tehdejší i dnešní evropskou společnost. Zvláště pro žáky druhého stupně zdejší španělské školy uspořádalaČeská škola Madrid komentovanou prohlídku v anglickém jazyce. Výstava byla podpořena také pracovními listy, které návštěvníkům pomohly s orientací v textu a byly zaměřeny na důležité milníky v životě J. A. Komenského.

Jelikož byla výstava provedena ve dvojjazyčné variantě, české a anglické, našla si široké spektrum návštěvníků, kteří si se zájmem přišli přečíst známé i nové informace o tomto českém mysliteli, filozofovi a spisovateli. Výstavu navštívili v rámci výuky, kromě českých dětí a jejich rodičů, také žáci druhého stupně ColegioAmanecer.

Česká škola Madrid je ráda, že mohla přivézt Jana Ámose Komenského do Madridu, opět tak přiblížit českou kulturu a seznámit Španělsko s Čechem, který měl vliv na vývoj velké části Evropy 17. století.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012