Česká národní banka slaví výstavou

Olga Szymanská březen 2019 Kultura česky

Česká národní banka si letos připomíná 100. výročí zavedení československé měny, její peněžní jednotky československé koruny a uvedení jejích platidel do oběhu. K této příležitosti připravila soubor akcí a aktivit, které připomenou nejen vznik naší měny, ale také činnosti centrální banky a její roli.

 

Název měnové i peněžní jednotky koruny je odvozen od koruny jako jednoho ze znaků panovnické moci a obvykle i nejvýznamnější části korunovačních klenotů. Jeho základ je sice již ve starých monarchiích. Ale panovnické koruny se těší obvykle zvláštní úctě i po přeměně některých monarchií v republiky, byť v nich přestanou být oficiálním státním symbolem. Je tedy přirozené, že repliky českých panovnických korun a mince, na nichž jsou tyto zobrazeny, patří mezi úvodní exponáty výstavy "100 let česko-slovenské koruny" v prostorách Císařské konírny Pražského hradu.

Expozice seznamuje s fenoménem vývoje československých a českých platidel, bankovek, státovek a oběžných mincí. Právě platidla představují mimořádný pramen, v němž se zrcadlí osudy státu a jeho jak společenský, tak i výtvarný a technický vývoj. Obdobný význam zde podávají i jejich návrhy, které snad dokonce ještě více ukazují na dobové trendy, ať se jedná o oblast motivů nebo uměleckého a technického zpracování. Je možné tu vidět i např. zlaté slitky, mince a medaile, originální návrhy československých bankovek od Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Karla Svolinského Albína Brunovského, Oldřicha Kulhánka a dalších. Vzácné československé mince a papírové peníze. A také vývoj československých a českých platidel, bankovek, státovek a oběžných mincí, ukázky zásob centrální banky a dalších zajímavostí.          V expozici jsou vedle platidel i nejvýznamnější realizované a nerealizované výtvarné návrhy od renomovaných umělců na pozadí historie Československa a České republiky posledních sta let.

Návštěvníci projdou příběhem československé a české koruny od roku 1919 do současnosti, který vyprávějí samotná papírová platidla a jejich návrhy. Uvidí, že v případě vzniku řady bankovek, státovek a mincí se nezřídka jednalo o velmi nesnadný proces, který byl ovlivněn překotnými politickými změnami. Budou se však moci seznámit i s proměnou chápání funkce drahých kovů v tomto období a s nejznámějšími a nejcennějšími zlatými ražbami, jež vznikly na území Československa a České republiky. Což dokládá i dokument ke vzniku vystavené zlaté vysoko hmotnostní mince nominální hodnoty 100 000 000 Kč, vyrobené přímo k tomuto významnému výročí.

Výstavu, pořádanou Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a Českou národní bankou je možné navštívit do 28. dubna 2019.

Doprovodné aktivity

Česká národní banka připravila u příležitosti významného 100. výročí vzniku československé koruny seriál o jejím vzniku s názvem Cesta ke koruně s celkem 19 příspěvky na webu ČNB. Pro studenty základních a středních škol ČNB ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ideovou soutěž o grafický návrh na českou stokorunovou bankovku. Dále: vyhrát lze historicky první pamětní bankovku, návštěvu Státní tiskárny cenin a České mincovny nebo účast na diskusi s autorem pamětní mince. Vydání knihy k výstavě v reprezentativní grafické a tiskové úpravě volně naváže na tři předchozí publikace k historii českých platidel. A publikace viceguvernéra ČNB a kolektivu představí nejdůležitější milníky centrální banky v oblastech měnové činnosti, institucionální historie a vývoje platidel. Nechybí Mezinárodní konference (16.–17. května 2019), Den otevřených dveří pražského ústředí ČNB (září 2019) a formálně uzavře oslavy 100. výročí československé měny.

Numizmatické aktivity zahrnují vydání velké série pamětních mincí i bankovek.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012