Takzvané zlo

-red- březen 2019 Knihy česky

Takzvané zlo je asi nejznámější a nejkontroverznější kniha Konrada Lorenze, který se v ní zabývá tématem agrese. Dílo neodmyslitelně patří ke klíčovým textům etologie. Podle autora je agrese v rámci jednoho živočišného druhu podstatně častější než ta mezidruhová. Lorenz tvrdí, že agrese plní důležité funkce regulace sociálního chování, jako je ochrana teritoria a rodiny či výběr sexuálních partnerů. Do své ucelené teorie agresivity, jejích příčin, funkcí a motivací, zahrnul také chování člověka, u nějž se agrese může snadno vymknout kontrole. Na základě rituálů, které agresi brzdí i ve zvířecí říši, se ovšem u lidí vyvíjejí pravidla morálky. Konrad Lorenz (1903–1989) byl rakouský zoolog, zakladatel etologie. Jeho výzkumy týkající se chování zvířat (např. ptáků a ryb) ale oblast studia zvířat přesáhly a lze z nich vyvodit četné závěry pro psychologii, sociologii a etiku. Za přínos pro biologii i pro poznání člověka byla autorovi v roce 1973 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.

Ukázka z knihy:

NAČ JE ZLO DOBRÉ

Té síly díl jsem já,

jenž chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro koná.

GOETHE

Nač vlastně spolu živočichové bojují? K boji dochází všude v přírodě. Způsoby tohoto chování stejně jako útočné a obranné zbraně, které mu slouží, jsou tak vysoce vyvinuté a vznikly tak zjevně pod selekčním tlakem svého významu pro druh, že jsme bezpochyby povinni položit si tuto Darwinovu otázku.

Neodborník, který je dezorientován senzacechtivým tiskem a filmem, si představuje vztahy mezi „divokými šelmami zeleného pekla“ džungle jako krvelačný boj všech proti všem. Ještě nedávno se vyskytovaly filmy, ve kterých například bengálský tygr bojoval s krajtou a hned nato krajta zápasila s krokodýlem.

Mohu čtenáře s čistým svědomím ujistit, že k něčemu podobnému v přirozených podmínkách nikdy nedochází. Jaký zájem by také mělo jedno z těchto zvířat na zničení druhého? Žádné z nich neruší životní zájmy druhého!

VYDAL PORTÁL

-------------------------------------------------------------------------

Čtenář, jehož bude téma agrese u zvířat (tedy i u člověka) zajímat, určitě sezná tuto knížku zajímavou až napínavou.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012