OCENĚNÍ SOKOLŮM

říjen 2018 Aktuality česky

Ocenění zahraničním sokolským organizacím u příležitosti 100.výročí vzniku Československé republiky se událo dne 9. října 2018 v 17. hodin v hlavním sále Valdštejnského paláce. Ocenění předal předseda Senátu parlamentu ČR Milan Štech a starostka České obce sokolské Hana Moučková. Celý večer moderoval  plk. Mgr.Michal Burian, Ph.D. Za účasti významných hostů byli oceněni zástupci zahraničních sokolských organizací z různých zemí, Rakouska, Švýcarska, Kanady, Slovenska, Polska, Francie,Německa,Slovinska. Byla představena jejich aktivita a počet jejich členů.  Za Sokoly ze Śvýcarska převzali ocenění Petr Chour, Jana Bachmann a Mark Bachmann. Za Sokol Winterthur se zúčastnila Ivana Dangová. V projevech byla vyzdvihnuta role Sokola jeho apolitičnost, vzdělanost, uvědomění, fyzické cvičení, odpovědnost a angažovanost členů Sokola ve společenském životě. I prezident Masaryk byl Sokolem a prohlásil památná slova Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo  Československa.  Mnoho Sokolů zaplatilo za aktivity životem. Sokol se zasloužil o vznik státu a jeho demokratický charakter. V době zákazu především zahraniční Sokolové pečovali a šířili sokolské tradice. Například při pobytu TGMasaryka v Americe mu pomáhali Sokolové vytvořit náš samostatný stát.Nesmíme zapomenout, že i v zahraničí Sokolové čelili zákazům.V roce 1989 obnovil Sokol činnost, je a bude spojen s češstvím a slovanstvím.Vždyt svoboda a demokracie nepadají z nebe musí se hájit třeba i se zbraní v ruce. Je třeba seznamovat mladou generaci s tradicí Sokola a staré to připomínat. Nesmíme zapomenout jména zakladatelů Tyrše a Fgnera.Po předání ocenění, která vytvořil akademický malíř Zdeněk Netopilík  byla kulturní vložka sboru Gaudium Praha, následovalo občerstvení ke kterému zahrála Sokolská folklorní skupina Vycpálkovci a prohlídka Valdštejnského paláce s průvodcem . Poté následovala  velice živá volná konverzace v přilehlých saloncích.

Ivana Dangová, Svýcarsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012