PIŤHA A HALÍK

Eva Střížovská říjen 2018 Aktuality česky

Prof.a kněz Petr Piťha (byl také dříve ministrem kultury) měl na Sv. Vávlava.kázání v kostele Sv. Víta, v němž varoval o přijetí tzv. Lisabonské úmluvy. Česká ženská lobby na pana Piťhu podala trestní oznámení na šíření poplašné zprávy. Proti jeho kázání se také vymezil kněz Tomáš Halík, zatímco arcibiskup Dominik Duka jej podpořil..  Zajímavý komentář má právnička Klára Samková. Vyjímám:

Za současnou snahou vidí Samková především lidi, kteří se soustavně snaží obcházet demokratickou vůli občanů. V tomto konkrétním případě se obává, že daný úřad by byl zcela mimo struktury státu a byl by nadřazen dokonce i moci výkonné. „Docela určitě ten orgán bude v konfliktu s pravomocí orgánů činných v trestním řízení,“ obává se.

Příslušný mezinárodní orgán, vyplývající z Istanbulské úmluvy, se jmenuje GREVIO. Zkratka znamená „Skupina expertů proti násilí vůči ženám a domácímu násilí“ a podle smlouvy má za úkol „provádět monitoring“ a „je oprávněn přijímat vhodná doporučení obecného charakteru k provádění úmluvy tam, kde je to vhodné“.

Doporučení, která GREVIO předloží, nemají být pro stát závazná, ale na druhou stranu se v úmluvě hovoří o tom, že svou činností má orgán zajistit, aby úmluva nezůstala jen politickou proklamací a skutečně dosahovala výsledků. V úmluvě je doslova uvedeno, že státy, které nebudou pravidla dodržovat, se „budou zodpovídat“. Podle Samkové právě tato neurčitost pravomocí hrozí tím, že GREVIO bude zasahovat zcela do všeho. Přímo z úmluvy vyplývá, že má mít ambice v oblasti prevence, stíhání prohřešků i monitorování činnosti státních orgánů. Podle doktorky Samkové to reálně znamená, že tím vznikne paralelní správa bez vlivu státu.

Vzhledem k tomu, že řada zemí už úmluvu ratifikovala, GREVIO už začalo fungovat. Takto jeho činnost popsal český europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský: „GREVIO by měla být genderově vyvážená skupina, jde však o deset žen, které například Dánsku vytkly, že problematiku domácího násilí řeší příliš neutrálně a musí více zohledňovat genderové hledisko. Rakousku zase pochválily některé genderově senzitivní učebnice a příručky už pro mateřské školy, měly by být ale povinné a používané ve všech školkách. Obě země také dostaly pokyn vyčlenit více finančních prostředků pro ženské neziskovky. Mají tři roky na nápravu.“

O tom ví své z minulé praxe, kdy jako advokátka pomáhala některým romským skupinám. „Z celé té doby mi není známo, že by třeba pan Soros a jeho neziskovka Open society fund dali jakýkoliv grant na cokoliv, co by podpořilo nezávislost Romů a umožnilo jim generovat zisk,“ vzpomínala.

Možná kromě jediné výjimky se prý nikdy nestalo, aby tyto skupiny přispívaly opečovávaným osobám na to, aby se stavěly na vlastní nohy.

„Vždycky se ty granty dělaly tak, aby na nich ti lidé byli závislí. A pak se jim mohlo hrozit, když nebudete držet hubu, tak za rok ty peníze nedostanete a skončíte,“ vzpomíná. A takto to prý bude i s podporou osob znevýhodněných genderově.

„Přitom ty organizace vždy vykonávaly moc toho, kdo je platí. Protože ty peníze chodily k nim do kanceláří, na provoz,“ vysvětluje, jak to chodí v neziskovém sektoru.

V případě úřadu zřízeného podle Istanbulské úmluvy přitom není vůbec jasné, jak bude fungovat, kdo do něj bude vybírat úředníky, jak bude placen, komu bude podléhat atd. A tento zmatek podle Samkové jen posiluje vliv těch, kteří mají ovládání světa a peněz přes neziskové organizace za léta dobře nacvičené.

Svůj názor na Istanbulskou úmluvu Samková shrnula: „Není tam nic, pod co by se slušný člověk nepodepsal. Ale je otázka, co to přinese v té druhé vlně.“ A v tomto smyslu podle ní možná byla slova pana Piťhy prorocká.

Větší problém než v obsahu úmluvy každopádně vidí v její formě: „Je to způsob převzetí moci, na kterém se nepodílí obyvatelstvo jako demokratický suverén,“ uzavřela doktorka Samková.

Nemám ráda, když mi kdokoli cosi přikazuje a chce řídit mé kroky. Proto jsem si také založila před téměř třiceti lety svůj vlastní časopis. Po létech totality jsem se konečně začala cítit svobodně  A netoužím po tom, aby se to jakýmkoli způsobem opakovalo.Zatímco co Poláci, Maďaři Slováci se dokážo zmátožit a ozvat se v EU o tom, co se jim nelíbí, tak ti naši zbabělí europoslanci-(předposránkové dřepící jen šťastně na svých židlích) souhlasí téměř se vším.Jen aby se jim ta dobře placená židle nerozkývala…

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012