Americký fond pro československou pomoc

8 2001 Naši ve světě česky
obálka čísla

    Jan Hird Pokorný je už dlouhá léta předsedou správní rady AFCR (American Fund for Czechoslovak Relief, Inc.) O Fondu jsme již několikrát psali, a také jsme představili několik zasloužilých osobností ve Fondu činných. V čísle 11/99 prezidenta Fondu pana Vojtěcha Jeřábka, v čísle 10/00 (česky) a 11/00 (anglicky) dr. Vladimíra Kabeše, ve dvojčísle 11-12/00 generálmajora Miloše Knorra. Rádi bychom postupně představili i další aktivisty této organizace, která pomohla od svého založení v roce 1948 tisícům československých uprchlíků uniknout zatčení, pronásledování i smrti za to, že se nechtěli podřídit totalitnímu režimu.
    AFCR založil dr. Jan Papánek, stálý delegát Československa u Organizace spojených národů, z kteréžto funkce resignoval na protest proti komunistickému puči v Československu. Začátky Fondu byly pomalé -- nebyly peníze a bylo nutno spoléhat pouze na dobrovolníky. V této kritické době poskytovala neocenitelnou pomoc americká československá krajanská obec. Později se situace zlepšovala a Fond mohl otevřít své další kanceláře v jiných částech světa (Mnichov, Vídeň, Paříž, Řím) a měl dobrovolníky v dalších zemích světa, ale mohl i intervenovat v Organizaci spojených národů, kde byla např. v ;roce 1950 schválena tzv. Mezinárodní konvence o uprchlících, či v americkém kongresu, kde byl přijat tzv. uprchlický zákon. AFCR časem dostal i finanční podporu od Státního departmentu USA.
    Když v roce 1990 AFCR skončil formálně svoji činnost, mohl se prokázat úctyhodným výkonem -- pomohl k usídlení více než sto tisícům uprchlíků z totalitních zemí. Sbor ředitelů rozhodl, že organizace skončila svůj původní úkol. Jméno organizace bylo později změněno na Americký fond pro československou pomoc s tím, že náplní práce bude pomoc humanitární, charitativní a kulturní povahy v České republice a na Slovensku.
    Prvním projektem byla podpora programu Školy v přírodě, dále podpora studentům, studujícím v USA, ale i peněžní pomoc obětem povodní v roce 1997.
    Letos na jaře, v předvečer 151. Výročí narození Tomáše G. Masaryka uspořádalo Masarykovo demokratické hnutí shromáždění, na němž byly uděleny Čestné medaile, kde je např. vedle Madeleine Albrightové, kardinála Vlka získali i aktivisté AFCR Vojtěch Jeřábek, prof. Mojmír Povolný, ale i Fond samotný, a také Rada vzájemnosti Čechů a Slováků v USA.Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012