Guatemala zevnitř

3 2018 Kultura česky

CHECO

 

Dva maíři z Guatemaly, Paulina Ramirezová a Diego Ramírez chtějí propagovat umění prostřednictvím svých maleb na výstavě " Guatemala zevnitř".

 

Tato výstava vzniká z vášně kterou malíři mají pro umění, a pro pýchu kterou cítí pro své lidi a svou zemi.

 

Guatemala, země, která kdysi byla jádrem mayské civilizace, je i nadále kulturně bohatá a pyšná na svou historii, plné pozůstatků zvyků a tradic, které odrážejí silné mayské a španělské vlivy. Avšak masivní zprostředkování v transkulturním chování nových generací, ovlivněné zahraničními kulturními modely, způsobyly odklon od kořenů kultur a tradic, čímž nastává hrozba, která způsobuje ztrátu hodnot a kulturní a společenskou identitu.

 

To je důvod, proč v rámci této výstavy "Guatemala zevnitř " tito umělci z Guatemaly spojí úsilí, aby dali poznat své dílo, které odráží jejich vnímání jak vidí z různých hledisek svou zemi.

 

Jejich obrazy jsou vytvořeny v různých formátech, jako diptych, triptych a polyptych. Používají různé techniky a materiály jako barevné tužky na lepenkovém kartonu Malmero a obrazy s akrylem na plátně.

 

 

Paulina Ramírez Štorek

 

Paulina Ramírez Štorek, grafická designérka, malířka a fotografka, se narodila v Guatemale a je dcerou guatemalského otce a české matky. Umění je součástí jejího života již od dětství. Od roku 2002 začala malovat formálním způsobem. Její vášeň pro umění ji vždy motivovala, aby i nadále překračovala své hranice a učí se stále více zlepšovat své techniky a koncepce. Její tvorba zahrnuje obrazy s velkým množstvím témat, médií (digitální, akryl, pastelky) a stylů (abstraktní umění, konceptuální umění, kombinace obou a více).

 

V této sbírce je téma jejího díla založeno na kulturních tradicích Guatemaly. Její práce je zaměřena na tvorbu maleb souvisejících s konceptem originality a po kreativním procesu integruje své vlastní náměty, s jinými prvky guatemalské populární kultury.

 

Přestože země má mnoho sociálních, ekonomických a politických problémů, malířka se rozhodne soustředit na pozitivní aspekty, a tak se snaží tímto způsobem předávat poselství naděje do budoucna. Pro malířku je velmi důležité dát hodnotu a úctu mayské komunitě, která představuje velkou část populace Guatemaly; to je přenášeno ve svých dílech prostřednictvím postojů, barev a tvarů. Na vyjádření svých ideí používá stylizovanou lidskou postavu a barvy založené na tradičních mayských krojích a na kráse a barevnosti guatemalské přírody.

 

Technika, kterou používá, je akrylová. Barvy aplikuje štětci a houbičkami na plátno, s kterými také vytváří textury. Pracuje s množstvím rytmu a forem se silnými směry, kterými se snaží reprezentovat sílu a dynamiku guatemalské kultury.

 

Diego Ramírez Maza

 

Diego Ramírez Maza, architekt a guatemalský umělec, se začal věnovat umění od roku 2004.

Jeho záměrem je vyjádřit své vnímání reality o sociokulturních, socioekonomických a politických podmínkách své země. Technika použitá v jeho práci je založena na použití dřevěných pastelek na kartonu Malmero. Používá několik barev a kombinuje je vytvářejícími přechody mezi sebou a provádí určité efekty, které vyzdvihují důležité aspekty tématu v rámci své tvorby. Lidská postava je ústředním prvkem jeho témat.

 

Jeho předchozí výstavy byly oceněny za to, že mají definovaný a rozpoznatelný styl. Návštěvníci těchto výstav se těšili upřímnosti a kreativity, s nimiž vyjadřuje své vnímání každodenního prostředí v jeho tvorbě.

 

Autor žije v Guatemale, zemi nacházející se ve Střední Americe. Tato je národ s 25 etnickými skupinami.

Před dvaceti lety skončila vnitřní občanská válka, která trvala 36 let. V této povojnové éře se společnost snaží napravit zranění které konflikt zanechal, uprostřed zkorumpovaných vlád se špatnou sociální projekcí. Rasismus, chudoba a nedostatek příležitostí jsou problémy, kterým čelí většina obyvatelstva.

Katerina Bohac

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012