Pták roku 2018

Mirek Seifert 3 2018 Ostatní česky

Velikonoční svátky se kvapem blíží, a Velikonoční neděle letos připadá na 1. dubna, tedy na „apríla", ale, jak jistě mnozí znalí čtenáři ČD vědí, v tento den se už více než sto let (!) slaví i Mezinárodní den ptactva (více o tomto svátku najdete v mém článku v archívu ČD). Anketu Pták roku pořádá již od r. 1992 Česká společnost ornitologická (ČSO), a smyslem této ankety je upozornit laickou veřejnost na zajímavé či ohrožené ptačí druhy (ptačích druhů u nás žijí necelé tři stovky, někteří celoročně, někteří, jako třeba brkoslavi, hýlové či oblíbené vlaštovky nebo jiřičky, ale také havrani a mnozí další, nás pouze na pár měsíců - někdy ani to ne - poctí svou návštěvou). Po loňském „vítězi" ankety, datlu černém (Dryocopus martius) převzala letos pomyslné žezlo nenápadná sovička sýček obecný (Athene noctua), po kulíškovi nejmenším druhá nejmenší sovička u nás. A - bohužel - také nejohroženější! Ještě před sto lety u nás hnízdily desítky tisíc párů, dnes jejich počet ornitologové odhadují na pouhých 100-130 (!!!) hnízdících párů. Proč sýčci vymírají? Jednak kvůli změnám v zemědělské krajině, kde ubývají kobylky a brouci, kteří jsou jejich hlavní potravou. Mizí také vhodná místa k hnízdění. Mnoho sýčků zahyne na silnicích či v rourách a nádržích. Martin Šálek z Akademie věd ČR k tomu říká: "Sovy jsou zvědavé a dutiny je lákají. Co dříve bývalo výhodou, se v dnešní technické krajině stává smrtelnou pastí".    ČSO ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR nyní připravuje program na záchranu sýčků (známých u starších generací třeba z pohádek a pověstí), ale i veřejnost může při jejich záchraně pomoci, a to třeba mapováním jejich výskytu. Jak na to, poradí web www.birdlife.cz/sycek.    Jak říká další povolaný, ředitel zmíněné České společnosti ornitologické, Zdeněk Vermouzek, „Sýčka lze považovat za ukazatele zdravé zemědělské krajiny a celkové druhové bohatosti. Proto si tento opeřenec rozhodně zaslouží naši pozornost". ČSO se ochraně sýčka obecného dlouhodobě věnuje v rámci vlastního programu Záchrana sýčků. Sýčkům se přednostně věnuje v  Ústeckém a Středočeském kraji, kde se nachází jejich největší česká populace. "Pro sýčky jsme vyvěsili již přes 70 budek, které sovy rády využívají, a další se chystáme vyvěsit nyní v předjaří. Zatím jsme vyjednali změnu hospodaření na někokolika sýčky obydlených lokalitách nebo například shromažďujeme genetický materiál pro analýzu 'genetického zdraví'“ , vyjmenovává Martin Šálek.    Úbytek sýčků nenechává chladnými ani stovky lidí z řad široké veřejnosti. Za poslední rok přispělo na záchranu sýčka skoro 1000 lidí neuvěřitelnou částkou 650 000 Kč! Pokud byste  i vy, milí čtenáři Českého dialogu, chtěli na záchranu Ptáka roku 2018, sýčka obecného, nějakou formou přispět, mrkněte na stránky ČSO či na výše uvedený web a věřte, že každá koruna (dolar, euro či libra) pomůže vrátit do naší české přírody ty, co z ní především „zásluhou" lidské činnosti pomalu ale jistě mizí...  Za sýčky děkuje a s přáním krásného jara i Velikonoc zdraví čtenáře ČD

Miroslav Seifert

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012