Česká škola v Montrealu

3 2018 Naši ve světě česky

Katka a Andrea – dvě dobrovolné učitelky rozjely sobotní vyučování pro české děti v Montrealu loni v září za vydatné podpory všech krajanských spolků v Montrealu. Škola je členem spolku Českých škol v Severní Americe. Díky velmi úspěšné sbírce uskutečněné mezi krajany má Česká škola bohatou knihovnu kvalitních českých knih a o výběr skutečně není nouze.

Děti, které školu navštěvují, musí mít povinně ukončenou první třídu základní školy a musí umět číst a psát ve francouzštině či angličtině. Výuka češtiny je prováděna hravou formou a je přizpůsobena všem dětem, které mají základní znalosti mluvené češtiny z primární rodiny. Děti se učí o České republice, její historii, významných osobnostech, tradicích a lásce k jejich kořenům. Velký důraz klademe též na pravidelné čtení českých textů.

Loni na  vánoční prázdniny dostaly děti za domácí úkol sledovat české pohádky. Paní učitelka Andrea poslala rodičům typy na internetové stránky, kde je možné krásné a klasické pohádky snadno najít. První letošní vyučování bylo tudíž zaměřeno na české pohádky a tradiční pohádkové bytosti. A tak děti kromě Popelky, Šípkové Růženky či Červené Karkulky znají také  Mrazíka a čarodějnici Saxanu. Po prázdninách děti diskutovaly a chtěly vysvětlitjaký je rozdíl mezi vodníkem a hastrmanem :-).

V novém  školním roce 2018 – 2019 si paní učitelky přejí zvýšit počet žáků a rozdělit je do skupin podle jazykové úrovně češtiny. Navázaly spolupráci s třídou žáků základní školy v Čechách a vedou děti k psané komunikaci.

Pokud byste měli chuť škole a dětem osobně pomoci, můžete se ozvat na ceskaskolamontreal@gmail.com či telefonicky na: 450 - 477 – 6133.

(z Montrealského věstníku)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012