Odešel profesor Caravolas

3 2018 Naši ve světě česky

Jean Antoine CARAVOLAS zemřel 13. ledna 2018 ve věku 90 let. Profesor Caravolas byl učitelem francouzštiny na katedře lingvistiky UQAM v Montrealu. Narodil se řeckým rodičům v Káhiře, studoval na Karlově univerzitě pedagogiku, historii a francouzštinu a v Montrealu obdržel doktorát. V Praze učil od r. 1949 do 1969, pak v Montrealu až do r. 1989. Pracoval jako docent na katedře lingvistiky a jazykové didaktiky na UQAM.Byl autorem četných publikací a knih o historii výuky cizích jazyků a především uznávaným odborníkem na Jana Ámose Komenského. Založil a byl prezidentem Společnosti J. A. Komenského (Société canadienne d’études coméniennes) a členem redakce berlínské revue Comenius Jahrbuch. Minulý rok mu vyšla v Paříži kniha "Les Français et Jan Amos Coménius – Histoire d'une relation difficile (1631-2000)".

(z Montrealského věstníku)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012