MATURITA PO ČÍNSKU

Anna Sobotková 3 2018 Ostatní česky

 

Pokud navštívíte oblast Tchien-ťinu budete překvapení, že zde uvidíte budovy z červených cihel, upravené anglické zahrady a veseléčínské děti v tradičních školních uniformách. Možná na chvíli dokonce podlehnete pocitu, že jste se ocitli na prestižní anglické internátní škole. Číňané si v posledních několika letech hodně oblíbili drahé soukromé školy, kterévypadají jako přesné kopie slavných elitních škol v Anglii, USA a Austrálii.Mezinárodníškola v Tchien-ťinu je jednou z nich. Počet zájemců o studium na této soukromé školese  za posledních pár let zdvojnásobil a instituce uvažuje o celkovém rozšíření areálu školních budov.  Cílem zahraničních soukromých škol je naučit děti mluvit plynně anglicky a umožnit jim tak studium v Evropě nebo v USA na místní prestižní univerzitě. Děti a tím i jejich rodiče tak mají naději na lepší život. Čínští architekti při stavbě školy dodrželi trend výroby dokonalých kopií evropských architektur a hlavní budova školy proto připomíná slavnou kolejní britskou školuEtonCollege, kterou navštěvovali i členové královské rodiny nebo devatenáctbritských premiérů. Vše je do posledního detailuokopírované a věžebritské školy založené v patnáctém století králem Jindřichem VI. jsou dokonalé.  Přestože budova, zahrada i výuka školy je ovlivněna západním stylem, vše je přizpůsobeno čínské mentalitě a zvyklostem. Pokud se podíváte na tradiční uniformy zblízka, zjistíte, že přece jenom připomínají ty tradiční čínské stejnokroje státních škol.

Soukromé zahraniční školy, které upřednostňují výuku evropského typu a specializují se na zdokonalování anglického jazykanavštěvuje v současné době v Číně okolo sto padesáti tisíc studentů a to i přesto, že školně je zde vyšší než v zahraničí. Rok na soukromé škole tak stojí v přepočtu sedmset tisíc korun za jednoho žáka a platit školné si může dovolit jen malé procento bohatých rodin. Rodiče však přesto věří, že taková investice do budoucnosti jejich ratolesti se jim vyplatí. Druhým důvodem stále zůstává fakt, že na tradičních čínských školách jsou děti pod velkým tlakem. Přísná disciplína a perfekcionalizmus provází děti už od dětství a některé děti nejsou při tak velké psychické zátěži schopny podávat adekvátní výkon. Proto nejsou výjimkou případy,kdy děti podléhají tlaku a kolabují nebo dokonce páchají sebevraždy. Nové elitní školy nabízejí studentům alternativu v podobě západního vzdělání evropského typu bez tělesných trestů a nadměrné psychické zátěže. Zda tyto školy dokáží konkurovat státnímu školství ukáže, až čas a první absolventi závěrečných zkoušek. Pro bohaté rodiče a jejich děti je však v současné dobětato možnost alternativního vzdělání jasnou volbou a zvyšující se počet studentů jasně dokazuje, že rodiče tomuto systému vzdělávání věří a chtějí pro své děti to nejlepší vzdělání a budoucnost na zahraničních univerzitách.

 

Anna Sobotková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012