Český architekt v New Yorku

8 2001 Naši ve světě česky
obálka čísla

V minulých číslech jsme se věnovali rozmachu české architektury v Praze. Je však vhodné připomenout, že i naši architekti jsou mezi těmi, kteří odešli před totalitními režimy do zahraničí. A mnohdy svým umem a schopnostmi pomohli zkrášlit nejedno místo k lidskému žití. Například Jan Hird Pokorný.
Narodil se v roce 1914 v Brně a ještě před svým odchodem z vlasti v roce 1939 stačil navrhnout kultivovanou stavbu hotelu Sýkovec u Ždáru nad Sázavou. Po krátké zastávce ve Švédsku se v roce 1940 usadil v New Yorku, kde dodnes ve svých osmdesáti sedmi letech vede svůj architektonický ateliér. Oplývá mladistvým elánem a dodržuje své zvyklosti. Stále ještě přednáší na Columbijské univerzitě, kde kdysi sám vystudoval -- podruhé -- architekturu. A bydlí stále v domě na 51. ulici, který si v roce 195O se svou tehdejší manželkou přebudoval v čistě moderním stylu.
Šedesát let projekční činnosti zahrnuje velké množství realizací, mezi nimiž jsou nejvýznamnější zejména stavby univerzitní. Již jeho projekt knihovny pro dívčí kolej v New Jersey, který je zjevně ovlivněn architekturou Franka Lloyda Wrighta, mu přinesl v roce 1955 první ocenění. Pokorný se však hlásí, vedle Wrighta , zejména ke skandinávské tradici moderní architektury, k Aaltovi, Asplundovi, ale i k Plečnikovi a Scarpovi. Tyto vlivy jsou patrné v jeho citu pro zasazení staveb do krajinného rámce, v práci s materiály a v důrazu na každý detail.
U univerzitních projektů mu bylo často svěřováno i celkové řešení campusu. Pro Newyorskou státní univerzitu ve Stony Brooku projektoval navíc velkou knihovnu, pro Lehmanovu kolej v ;Bronxu koncertní síň a divadlo.
Vedle navrhování nových staveb se také věnoval i obnově historických památek New Yorku a činnosti v různých památkových komisích města. Za svou pedagogickou, tvůrčí i památkovou činnost obdržel v loňském roce cenu newyorské sekce Amerického institutu architektů Fellow Avard.
Všechny americké recenze staveb Jana Pokorného vždy zdůrazňovaly jejich živost a přívětivost. Tyto vlastnosti byly patrné i v televizním dokumentu, který natočil režisér Jiří Střecha a který byl odvysílán v české televizi koncem minulého roku.
Měla jsem možnost se blíže seznámit s newyorskou čtvrtí South Street Seaport, jejíž obří mrakodrapy a lodě arch. Pokorný doplnil a zlidštil útulnými turistickými krámky, restauracemi a místy pro konání koncertů a dalších milých kratochvílí. (viz foto)
(Tyto řádky byly z velké části napsány podle článku Petra Kratochvíla Živě a přívětivě, otištěném v Respektu 52/2000.)


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012