Závěry z druhého kulatého stolu

12 2017 Ostatní česky

 

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

„ Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a zástupci krajanů“,

pořádaného v úterý 14. listopadu 2017 v Senátu PČR.

Posláním kulatého stolu, který navázal na první kulatý stůl z 30.5.2017, byla výměna názorů na vztah ČR vůči diaspoře mezi politiky, výzkumnými pracovníky (z vysokých škol: Praha, Brno, Olomouc, Plzeň a Akademie věd ČR) a krajany. Předně se diskutovala otázka poslání a náplně nově vzniklé Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, a to jednak z hlediska historických souvislostí, v nichž se skrývá řada nedořešených vztahů mezi krajany a nynější ČR, a také z hlediska návrhů aktuálních témat k projednání v blízké budoucnosti.

Diskutovalo se tak o korespondenční volbě. Bylo konstatováno, že za posledních 25 let se Poslanecká sněmovna chovala macešsky a odmítavě vůči této skupině voličů České republiky, kteří žijí v zahraničí. Dále se jednalo o zjednodušení styku příslušníků diaspory s českými úřady a o další otázky. Vedle kritických připomínek poukázal kulatý stůl na dobré výsledky Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí ve formě finančních darů krajanským spolkům nebo ve formě podpory výuky českého jazyka u krajanských komunit apod.

Z kulatého stolu vyplynula užitečnost další spolupráce mezi politiky a akademiky v oblasti potřeb a zájmů české diaspory. Výsledky stávající spolupráce budou obsaženy v připravované publikaci, která vyjde v roce 2018 s názvem Česká republika a diaspora: co bylo a co bude? Publikaci vydá Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem.

PhDr. Tomáš Grulich v.r., předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012