FAUST zážitek pro smysly

Olga Szymanská 10 2017 Kultura česky

Letošní Svatojakubský podzim – Audite Organum je zcela výjimečný sérií koncertů k poctě skladatele Petra Ebena (1929-2007) u příležitosti desátého výročí jeho úmrtí. Probíhá v pražské bazilice sv. Jakuba na Starém Městě, kde se konala mnohá hudební představení Ebenových skladeb a také poslední rozloučení s tímto světově uznávaným autorem.

„…Ze všech druhů umění je to právě hudba, jež má k duchovní látce nejblíže. …jen hudebník pracuje s něčím, co je zcela abstraktní a přitom velmi reálné, s něčím, co se nedá nahmatat, a přece existuje, má své zákony, své dimenze. A proto lze brát prostor ducha jako realitu. …“

(z Pamětního listu k 10. výročí úmrtí skladatele)

 

První říjnový koncert byl věnován tématu Fausta, který Petra Ebena zajímal již od studentských let. Proto uvítal pozdější objednávku od vídeňského Burgtheatru na scénickou hudbu ke Goethovu dramatu - představení v režii O. Krejči bylo uvedeno k dvoustému výročí divadla r. 1976. Na motivy této scénické hudby vznikl pak v letech 1979-1980 rozsáhlý cyklus FAUST, v němž se skladatel snažil hudebními prostředky vyjádřit svár dobra a zla v nitru hlavní postavy.

Devítidílná skladební suita pro varhany Faust zněla prostorem kostela v bravurním podání Ireny Chřibkové, velmi vyhledávané autorky díla Petra Ebena, která se mu věnuje dvacet pět let. Její varhanní mistrovství bylo možné současně sledovat ve videoprojekci – z detailních záběrů rukou i nohou byla jasná profesionalita pro obtížný nástroj, jakým varhany jsou, a zároveň virtuózní podání. Mocné skladby Prolog, Mysterium, Kolovrátkář, Velikonoční sbory, Studentské písně, Markétka, Requiem, Valpuržina noc, Epilog se dalo vychutnávat sluchem i zrakem. Ve spojení hudby s procítěným přednesem herečky Hany Benešové (část Markétka) a předního interpreta poezie Alfréda Strejčka (další části) mnohé přítomné až mrazilo. Pro uchování nevšedního duchovní prožitku připravilo vydavatelství ROSA stejnojmenné cd FAUST, jehož požehnáním byl slavnostní večer završen.

 

Další koncerty Svatojakubského podzimu na: www.auditeorganum.cz

Nové CD: www.rosamusic.cz

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012