Z JINÉHO SOUDKU...

10 2017 Aktuality česky

Zánik stran

Nedávno se ve švédské televizi objevila zpráva, že se na švédském politickém obzoru vynořily 4 nové politické strany, vedle těch osmi dosavadních. V České republice, podle údajů na Ministerstvu financí, existují 21 parlamentární strany, 16 neparlamentárních a 12 odumřelých. Na místní úrovni existuje 18 hnutí a stran, tj. tyto: Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst  Nestraníci  Politické hnutí Změna  Strana soukromníků  Nezávislí  Východočeši  Ostravak  Alternativa  Občané patrioti  Hnutí pro Prahu 11  Volba pro město  Karlovarská občanská alternativa  Strana svobodných občanů  Hradecký demokratický klub  Občané pro Budějovice  Starostové a osobnosti pro Moravu  Žít Brno      Na činnost těchto organizací přispěl stát, bez souhlasu občanů, ale z jejich daní  více než půl miliardou korun

Jak dlouho ještě?

V době, kdy začínaly existovat politické strany, tj. v době Velké Francouzské Revoluce koncem osmnáctého století, byly západní společnosti mnohem jednodušší než teď – dědičná aristokracie, obyvatelé měst, rolníci. Neexistovaly všeobecně dostupné sdělovací prostředky, všichni byli odkázáni na zprávy přicházející od společenských elit. Přesto se prosadila revoluční myšlenka – rovnoprávnost občanů a nutnost jejich zastoupení v zastupitelských sborech. Na tomto principu vznikaly politické strany, instituce tolik se blížící demokraccii jak bylo v té době technicky možné. Opravdovou demokracií však politické zastoupení stranami nebylo, není a nemůže být. Každá strana se snaží prosazovat zájmy určité kategorie občanů, více nebo méně na úkor jiných kategorií a na základě málo průhledných struktur svádějících ke korupci. Informační revoluce díky internetu a daším elektronickým kanálům teď umožňzuje komukoli získat stejné informace, jako jeho/její reprezentant v parlamentu. Současně se společnost rozpadává v množství podskupin se zájmy, které se vzájemně shodují jen částečně. V takovémto prostředí je reprezentace stranami čím dále tím více zastaralá a nefunkční. Vynořuje se požadavek reprezentace v jednomandátových volebních obvodech a možnost odvolat zástupce kdykoli, vyjádří-li nespokojenost většina účastníků referenda v příslušném obvodu. V různých zemích se začínají vynořovat skupiny i jednotlivci hlásající tyto požadavky a požadující změny ústavy. Pokud je mi známo, požadavek vyhlášení nové, občanské ústavy se prozatím vyskytl pouze ve třech návrzích v České republice. Tento požadavek se vvšak bude nevyhnutelně šířit do dalších zemí.Příslušníci etablovaných struktur, kteří na těchto strukturách zakládají a udržují luxusní existenci, se ovšem budou bránit. Nejdříve se budou snažit problémy a kroky zde zmíněné zamlčovat. Mají téměř neomezený přístup ke sdělovacím prostředkům a proto musíme být připraveni na léta mlčení. Nakonec si však vývoj vynutí rostoucí pozornost. Tu přijde překrucování, znevažování, pokusy o diskreditaci. Nemá-li však lidstvo zaniknout, musí skutečná demokracie nakonec zvítězit. Správa států musí být vykonávána ve prospěch velké většiny občanů, nikoli na úkor této většiny a ve prospěch malých menšin a jednotlivců, jako dosud. Měli bychom být vděčni, že nám osud dopřál být účastni alespoň začátku tohoto převratu, možná největšího v dějinách lidstva.

Jiří Polák, Svédsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012