Téma zdraví nesmí v politice chybět

Marina Hofmanová (Hužvárová) 10 2017 Aktuality česky

K místům, kam se už pár let začátkem října ráda vracím, patří alpské údolí Gasteinu. Na Evropském zdravotnickém fóru se tam každoročně setkávají odborníci v oblasti zdraví a zdravotní politiky, výzkumu, veřejného sektoru i byznysu s představiteli Evropské komise. Právě pro EK se gasteinská konference stala cenným zdrojem informací a platformou pro tvorbu příslušných norem.

Obrázek z Bad Hofgasteinu, foto HaM, kresba Floris Oudshoorn


V názvu letošního jubilejního 20. ročníku „Health in all politics“ vyčteme i skutečnost, že otázka zdraví je komplexní a zcela klíčová pro veškeré oblasti politického rozhodování. Vždyť zdraví a dobrou pohodu obyvatel vytváří nejen politika zdravotní nebo sociální, ale také zdravé životní prostředí, bydlení, doprava, samozřejmě potraviny a v neposlední řadě i školství. S tím souvisí i priority současného estonského i v příštím roce nadcházejícího rakouského předsednictví EU, jimiž je rozumná míra konzumace alkoholu, e-zdravotnictví a výživa.

Gasteinské forum mimo stanovené téma vždy také odráží aktuální situaci v Evropě a ve světě. Ano to jinak nelze, takže se v minulých letech hojně diskutovaly např. otázky eboly, poté migrační vlna, loni brexit. Stálicí je i stárnutí obyvatelstva, které dozajista zanedlouho promění cílovou skupinu v ekonomice, nebo otázka zdravých potravin. Letos jsem poměrně často slyšela o důrazu na lepší životní podmínky ve městech, snižování hluku a emisí působených dopravou, lepší urbanistickou koncepci sídel.

Otázky, které nepřestávají být stěžejními, vyvolává sdíleni dat, 'elektronické' zdravotnictví i zajištění dobrého zdravotního stavu stárnoucí populace. Ta bude nutně tvořit důležitou složku pracovní síly a už si pomalu zvykáme, že přenastaví zavedené systémy politikům i zaměstnavatelům. Budou se muset více zaměřit na komplexně řešenou prevenci chorob, přizpůsobení pracovního prostoru potřebě starších zaměstnanců. Už loni zazněl apel na zaměstnavatele, aby nejen ustali v diskriminaci na základě věku, ale naopak motivovali schopné starší pracovníky, aby neodcházeli zbytečně brzy do důchodu.

A pozornosti neušel ani paradox současné doby – na jedné straně nejmodernější technologie a obrovské množství informací, na straně druhé tzv. post-truth éra, neochota k očkování apod.

 

V konferenčním centru vždy netrpělivě čekám, kdy už se na stěnách začnou objevovat vtipné karikatury dokumentující vše, o čem se jedná. Talentovaný kreslíř Floris Oudshoorn dokáže přesně vystihnout nejen témata přednášek a panelů, ale také pohled běžných lidí, jejich obavy i kritiku. Není divu, že obrazové komentáře vyvolávají veselí ve tvářích všech, kteří se kolem nich srocují. Je obdivuhodné, jak rychle dokáže pan Oudshoorn kresbou vyjádřit obsah dění v jednotlivých sálech, k čemuž mu podle jeho slov výrazně pomáhají i twitterové reakce účastníků.

 

K dvacetinám EHFG vyšla publikace mapující hlavní body uplynulých ročníků, ovšem v letošním programu nechyběla ani debata o představách podoby zdravotnictví za dalších 20 let, tedy v roce 2037. Lze předpokládat, že zdravotnickou otázku budou tou dobou řešit i mnozí ze současných „mladých gasteinerů“, čili studentů a mladých lidí z celého světa, kteří jsou součástí sítě v rámci „Young Forum Gastein“.

 

Stihnout současně všechny sekce není možné, ale využít alespoň některou nabídku doprovodného programu je přímo nutné. Vždyť nové neformální kontakty i přátelství mezi lidmi z různých koutů světa vznikají třeba brzy ráno při čekání na východ slunce vysoko v horách nebo cestou k některé zajímavosti zdejší lázeňské oblasti.

Doufejme, že formální i neformální šipky malované během Evropského zdravotnického fóra povedou k lepšímu zdraví pro Evropu a její obyvatele.

Bližší informace najdete na webu EHFG.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012