Víte, kdo byl osvoboditel sedláků Hans Kudlich?

Marina Hofmanová (Hužvárová) 10 2017 Dějiny česky

O stém výročí úmrtí zajímavé a u nás nepříliš známé osobnosti, Hanse Kudlicha, informuje na svých stránkách Bruntálský deník. Čtenářům Českého dialogu rádi zprostředkováváme čtení o tomto  "osvoboditeli sedláků", jehož připomíná více než 70 památníků v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také v Rakousku, Německu a USA.


Hans Kudlich, nazývaný také osvoboditel sedláků se narodil v Úvalně 25. října 1823. Jeho rodiče Johan a Eleonora měli celkem 11 dětí, tři se však nedožily ani tří let. Hans byl nejmladší z osmi přeživších sourozenců.

Otec byl poddaným na lichtenštejnském panství, robotou povinný sedlák. maminka si přála, aby syn studoval teologii. Po absolvování gymnázia v Opavě nastoupil Hans na Vídeňskou univerzitu, kde studoval filozofii a později práva.

V březnu 1848 byl při demonstraci proti Habsburkům ve Vídni zraněn bajonetem a v květnu se vrací do Úvalna. Zde byl navržen jako kandidát pro volby do rakouského ústavodárného Říšského sněmu, a ve volbách také zvolen. Zastupoval volební obvod Horní Benešov. Jako nejmladší z poslanců přednesl Kudlich 24. července 1848 návrh na zrušení poddanských vztahů, včetně povinnosti roboty a desátků. Návrh byl 7. září 1848 přijat. (Na přípravách návrhu se velkou měrou podílel také poslanec Brauner.) Sněm byl později v Kroměříži rozpuštěn.

Zrušení poddanství znamenalo kromě jiného i zánik panství a vznik samosprávných obcí. Po rozpuštění sněmu uprchl Kudlich do Pruského Slezska. Zúčastnil se povstání ve Falci. V roce 1849 byl opět nucen uprchnout z jihoněmeckého Freiburgu do Švýcarska.

V Bernu a poději Curychu vystudoval medicínu. Ve Švýcarsku se také oženil.

 

Na základě účasti na povstání ve Falci byl Hans Kudlich v roce 1851 odsouzen v nepřítomnosti v rakouském císařství k trestu smrti. V roce 1853 odcestoval se svou ženou Marií Luisou do USA, kde se usadil v Hobokenu v New Jersey jako lékař.

V Americe se zasazoval o zrušení otroctví a podporoval volbu Abrahama Lincolna prezidentem USA. Se svojí domovinou vedl neustálý písemný styk.

Když císař František Josef I. zrušil roku 1866 rozsudek smrti a Hanse  omilostnil, Kudlichovi několikrát navštívili Úvalno spolu i se svými devíti dětmi.

Hans Kudlich zemřel 10. listopadu 1917 ve věku 94 let.

 

Vděční sedláci nechali ještě za Kudlichova života postavit  rozhlednu na Strážišti „Kudlichwarte“. V mauzoleu v přízemí rozhledny jsou od roku 1925 uloženy urny Hanse i Marie Luisy.

 

Roku 1997 byl v Mnichově založen Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha. Jeho členy jsou Rakušané, Němci, Češi a Američané. Spolek uspořádal ke 100. výročí Putovní výstavu o životě a díle H. Kudlicha, která již byla k vidění v Chomutově a několika městech v Rakousku a Německu.

 

Článek Ladislava Martikána s fotografiemi najdete v plném znění zde.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012