Vůbec není prima, když nás zlobí klima

Marina Hofmanová (Hužvárová) 7 2017 Knihy česky

Letošní horké léto a vyprahlá krajina už nikoho nenechává na pochybách, že jsme svědky zásadní změny počasí, klimatu. Ačkoli moudří lidé z oboru upozorňovali už dávno, dávno, stále platí, že dokud se „nic neděje“, lidé nejsou ochotni varování poslouchat.


Přímo úměrně postupujícímu suchu se média plní informacemi o globální změně, k níž se vyjadřují mj. odborníci z Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR. CzechGlobe, jak zní kratší název výše zmíněné instituce, na přicházející změny dlouhodobě poukazuje. Nečekal, až se nám země vysuší natolik, aby to začalo být pro „dospělou“ společnost dostatečně silným a jednoznačným tématem, a prozíravě zacílil na učitele malých dětí.

Právě pro ně vydal šikovnou pomůcku, aby mohli žáčkům snáze vysvětlit, co se děje. Proč zlobí (Klíma) klima vtipně nazvali svou publikaci její autoři Dalibor Janouš a Ivana Janoušová a dále ji doplnili podtitulem Malý průvodce změnou klimatu pro učitele.

Složité a komplexní téma přizpůsobili autoři pro věkovou kategorii předškoláků a mladších žáků, přičemž obsah rozdělili do následujících kapitol: Počasí se zbláznilo?; Země zázračně funguje; Potřeby člověka globálně narůstají; Narůstá množství skleníkových plynů ve vzduchu; Dopad na člověka. V závěru pak autoři pokládají otázky: Jaké jsou vyhlídky? a zda Můžeme nějak pomoci? Přitom však dokázali udržet obsah, včetně poslední kapitolky Inspirace do výuky, na pětatřiceti stránkách, na nichž nechybí ani půvabné dětské ilustrace.

Publikaci, která zapadá do pestré mozaiky popularizačních počinů různých pracovišť Akademie věd ČR, je možno objednat u shora jmenovaného vydavatele na internetové adrese www.czechglobe.cz.

 

Foto: HaM

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012