Easter Celebration

-red- 3 2017 Naši ve světě English

Oslavy Velikonoc - Neděle 2. 4. 2017 od 14. hod.

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen kluci se mohou naučit velikonoční říkanky a plést pomlázky, budeme zdobit vajíčka a hrát hry. Těšit se také můžete na druhý ročník soutěže O nejkrásnější a nejchutnější velikonoční pečivo, nejkrásnější kraslici a pomlázku.

Přípěvků do soutěže není nikdy dost, tak oprašte své pekařské umění a přineste třeba velikonočního beránka či tradiční mazanec. Těsíme se.

Vstupné: $ 5, rodina $ 15

 

Easter Celebration - Sunday 2nd April 2017 from 2pm

Come and celebrate Easter with traditional Czech and Slovak activities. Not only boys can learn Czech Easter rhymes and how to make “Pomlázka”. We're going to decorate eggs and play games. You can also look forward to the second year of the competition for “The prettiest and tastiest Easter pastry, prettiest painted egg and prettiest “Pomlázka”.

There is never enough of contributions to the competition. So dust off your baking skills and bring a easter cake in the shape of lamb or traditional „mazanec“. We can´t wait.

Entrance fee: $ 5, family $ 15

18 Shropshire Street, Queanbeyan, NSW info@beseda@org.au

www.beseda.org.au

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012