Češi ve světě - příběhy z Jižní Ameriky (příběh 10. z 19)

Lada Topinková 3 2017 Naši ve světě česky

 

 

Simón Patricio Percik

narozen 16. 3. 1940, Candioti, Argentina

 

rozhovor byl nahrán ve španělštině, přeložen do češtiny a přepsán Radkou Návarovou, učitelkou češtiny v Argentině

 

Moji prarodiče a můj v té době dvouletý otec přišli z Moravy, konkrétně z Mutěnic, v letech 1910 až 1912. První přišel dědeček František Prčík v roce 1910 a v roce 1912 babička Anna Konečná s mým tatínkem Vlastimilem. Prarodiče si vybrali právě založenou obec Candioti, která leží 30 kilometrů severně od Santa Fe.

 

S Českou republikou jsem v kontaktu, v roce 2008 jsem navštívil obec Mutěnice, kde se sešla celá rodina, aby se osobně seznámili se mnou a s manželkou.

Navštívili jsme radnici, která byla postavena mým pradědečkem Petrem Prčíkem v roce 1895. Společně s příbuznými jsem navštívil také hřbitov a hrob, kde jsou pohřbeni prarodiče.

 

S ostatními Čechy v Argentině jsem v kontaktu. V roce 2011 jsem vydal publikaci o československé imigraci do města Santa Fe a okolí. Pro účely této výzkumné práce jsem provedl rozhovory s padesáti rodinami z československé komunity.

Češi se integrovali do argentinské společnosti, uchovávali si české tradice a českou výchovu, která se projevovala v jejich pilném a zodpovědném přístupu k práci. V rodině se připomínala kultura a historie českých zemí.

Otec přijel do Argentiny, když mu byly dva roky. Oženil se s mojí matkou, která byla španělského původu. Otcovi sourozenci se narodili v Argentině a zvolili si životní partnery evropského původu, jiného než českého.

Ani já, ani nikdo z mé rodiny v Argentině česky nemluví. Příležitostně se účastním hodin češtiny. Pro mě a můj výzkum je důležité naučit se správně vyslovovat některá vlastní jména – města, příjmení atd. K tomu můžou hodiny posloužit.

Pokud mi to čas a okolnosti dovolí, účastním se všech akcí organizovaných českým klubem v Santa Fe – Centro Checo Santa Fe.

Vliv české komunity na město Santa Fe a okolí se projevil především v zájmu o město samotné a v jejich zodpovědné práci pro město. Češi s sebou přinesli svá již zavedená řemesla, přišli sem zedníci, tesaři, kováři, hrnčíři, krejčí, kloboučníci, zemědělci, včelaři atd.

V roce 1928 se sešli všichni Češi z města Santa Fe a rozhodli se založit klub, s názvem Československý klub, kde pokračovaly a dále se rozvíjely české kulturní aktivity a slavilo se výročí založení republiky. Ale také to bylo místo, které sloužilo prostě k setkávání českých rodin a vzpomínání na českou vlast.

V Santa Fe byli Češi, kteří se věnovali umění. Mezi nejvýznamnější zástupce patří uznávaní umělci José a Wenceslao Sedláček a Miroslav Bardonek, sochaři, jejichž práce překonaly hranice naší země. A jako učitelé byli pak vzorem a příkladem dalším umělcům, a tím zajistili kontinuitu českého umění tady.

Dnes jsou zde, ale také v celé Argentině, děti, vnuci a pravnuci Čechů, kteří svou prací a přístupem k ní bezpochyby reprezentují své předky, jako např. někteří hudebníci, loutkáři, tanečníci a další umělci, stejně jako vědci a učitelé.

Česká republika je pro mě místo, odkud odjeli moji předci, jsou tam mé kořeny. Narodil jsem se a celý život jsem prožil v Argentině, takže jsem na Českou republiku vždycky nahlížel jako na něco, o čem jsem četl a o čem mi jiní vyprávěli. Vždycky to byl pohled zdaleka – z Jižní Ameriky na Evropu. Zajímalo by mě, co si myslí Češi a hlavně česká mládež o těch, kteří emigrovali do Argentiny, jak nás, potomky Čechů, vidí v čase.

Přišlo by mi zajímavé, kdyby se mohla uspořádat nějaká forma setkávání českých občanů s potomky Čechů v Argentině, aby se navzájem poznali, vyměnili si zkušeností o životě a zvycích tam a tady. Mohla by to být cesta, která umožní znovuobnovit komunikaci mezi rodinami, které se nikdy neviděly, ale s lety se objevuje potřeba poznat se, být v kontaktu, podat si ruku, obejmout se.

 

Pro uveřejnění v Českém dialogu připravila Lada Topinková

 

(Info o vzniku příběhů jsme uveřejnili http://www.cesky-dialog.net/clanek/7546-projekt-cesi-ve-svete-pribehy/)

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012