Evropské bankovní a finanční fórum

5 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Uskutečnilo se letos v Praze v Kongresovém centru České národní banky. Byl to již jedenáctý ročník. Hlavním tématem bylo, kdy a jak se Evropa stane globální supervelmocí.

Účastníky přivítal prezident pořádající panevropské organizace COMENIUS Karel Muzikář. Zajistil účast světových bankéřů, zástupců finančních společností, mezinárodních finančních institucí, ředitelů a finančních ředitelů předních světových firem.

Zahajovací projev přednesl prezident České republiky Václav Klaus, který je dlouholetým účastníkem těchto konferencí.

Důležitá byla i účast viceprezidenta Evropské investiční banky Ewalda Nowotny a jeho nejbližších spolupracovníků. Třídenní fórum bylo rozděleno na deset bloků. V každém z nich vystoupilo šest panelistů. Po skončení každého bloku následovala všeobecná diskuse. Průběh celého fóra byl a je na internetu, který zaznamenal velké množství přístupů z celého světa.

Bankovnictví směřuje od svého klasického významu finanční instituce k daleko širšímu uspokojování potřeb klientů a zákazníků. Dnes má zákazník přístup k informacím a operacím v rozsahu 24 hodin celých sedm dní v týdnu. Současně je vytvářeno univerzální bankovní prostředí, které je jednoduché a dokáže uspokojit poptávku po rozsáhlém portfoliu finančních služeb.

V českém finančním sektoru mají banky podíl 80 %. Spolu s jejich dceřinými společnostmi je to přes 90 %. Asi 94 % aktiv bankovního sektoru kontrolují instituce s naprosto převažujícím zahraničním kapitálem. Tak také vznikl název banky v Čechách místo české banky. Podíl vývozu z České republiky do zemí Evropské unie je 69 %. Jestliže připočteme vývozy do ostatních kandidátských zemí střední a východní Evropy, pak je tento podíl 86 %. Tedy do Evropské unie stávající i budoucí je Česká republika již nyní daleko více integrována než třeba Velká Británie. Přímé zahraniční investice do České republiky ze zemí Evropské unie tvoří 80 % až 90 %.

Velmi nepříznivá je situace v oblasti rozpočtové politiky. Problém konsolidace veřejných financí stále není řešen. Nesplnění kritérií v oblasti rozpočtových deficitů může Českou republiku diskvalifikovat a znemožnit cestu k euru.

Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012