Augustin Heřman Čech (1621 - 1686)

Lada Topinková 9 2016 Naši ve světě česky

 

 

jak se sám hrdě podepisoval, byl v Americe v 17. století významnou osobností.

 

Zapsal se konkrétně do historie států Maryland, Virginia, Delaware a New York. V Americe samotné je zcela jistě známější než u nás a v dějinách států je nazýván „a great Man“.

 

Byl synem českobratrského pastora, který po Bílé hoře odešel s celou rodinou  (včetně malého syna Augustina) za hranice, zřejmě do Holandska, protože tam se stopy mladého Augustina objevují.

Byl zaměstnán u Západoindické společnosti, kde se vyučil kartografem a byl vyslán do Nového Holandska do Ameriky. Konkrétně do Nového Amsterodamu (který byl po ovládnutí Anglií přejmenován na New York).

Ve svých 23 letech byl již významným obchodníkem (průkopníkem zámořského obchodu), byl zvolen do Rady Devíti, která řídila holandské území. (*)

Díky značné vzdělanosti, znalosti několika cizích jazyků a diplomatické obratnosti byl vysílán do okolních kolonií k urovnávání sporů a následně byl jmenován vyslancem ve státě Maryland. Toto jmenování bylo zásadní, protože díky svým zeměměřičským a kartografickým schopnostem získal do vlastnictví jako odměnu velké území (cca 10 tis. ha).

Jeho vizí bylo na tomto území založit Nové Čechy, jako nový domov pro českobratrské emigranty z Čech. Území pojmenovává Nova Bohemia. Od Bílé hory však uplynulo již čtyřicet let a čeští emigranti se zabydleli v protestantských evropských zemích a tak do Ameriky nedoputovali. Heřmanovo zklamání bylo velké, své myšlenky se nevzdal a budoval dál svou Bohemii, pohřben byl ve své zemi zvané Bohemia Manor – České panství.

A jak skončilo toto „české“ území v Americe? Jeho potomci o vlastnictví v následujících letech přišli.

Jméno Augustina Heřmana však žije v Americe dál. Nejen v historii a literatuře. V roce 1956 byla po něm pojmenována část marylandské dálnice 213 - Augustine Herman Highway. V Marylandu, ve městě Chesapeake City (jméno města je zlidovělé z původního Czechspeak City) jsou také pojmenovány dvě školy podle jeho Českého panství – Bohemia Manor High School a Bohemia Manor Middle School, dále pojmenoval i řeky protékající panstvím – „Big Bohemia River“ a „Little Bohemia River“ a část svého panství pojmenoval "Little Bohemie" či "Three Bohemia Sisters" (Malá Čechie či Tři české sestry).

Že Augustýn Heřman byl váženým občanem státu Maryland dokazuje umístění jeho obrazu, který dodnes zdobí západní stěnu sněmovny státu Maryland v Annapolis. Tato státní sněmovna je nejstarší a stále používaná státní poslanecká sněmovna v USA.

Díky úsilí dr. Miloslava Rechcígla bylo nalezeno třicet dva zákonodárců a senátorů USA, přímých potomků Augustina Heřmana.

Jedno z vůbec prvních vyobrazení New Yorku z roku 1650, teprve v roce 1992 objevené pracovníky rakouské národní knihovny ve Vídni, je rovněž dílem Heřmanovým.

-----------------

(*)

Přibližně 3 roky byl holandským korzárem a se svou lodí La Grace (Půvabná) přepadal v Karibiku lodě nepřátelských kolonií. Za jeho největší kousek lze považovat zajetí dvou španělských obchodních lodí u Guatemaly.

A pozor! Heřmanova La Grace se plaví po moři i dnes! V roce 2010 postavili totiž její repliku čeští nadšenci a dnes brázdí vlny Středozemního moře. (http://www.lagrace.cz/)

 

(Zdroj: Kniha dvanácti autorů Dvanáct poutí světem, povídka Stanislava Jandíka Tři Ameriky, vydáno v roce 1941, Časopis 100+1 3/14, www.idnes.cz)

 

Lada Topinková

 

Foto: Mapa z roku 1670 byla tak kvalitně zpracována, že ve své době neměla obdoby. Heřman na ní také vytvořil svůj autoportrét s nápisem Augustine Herrman Bohemian. Mapa byla používána až do 19.století, její přesnost obdivoval i prezident USA George Washington.

----------------

 

Pozn. autora: Při hledání doprovodného obrázku jsem zjistila, že o této zajímavé postavě již vyšel v loňském roce v Českém dialogu článek - http://www.cesky-dialog.net/clanek/6749-prvni-cech-na-americke-pude/

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012