Korunovační slavnosti

-red- 9 2016 Kultura česky

 

 

Praha, sobota 3. září a neděle 4. září

 

Korunovační slavnosti v Praze jsou pořádány Univerzitou Karlovou a Magistrátem hl. m. Prahy, doprovázejících vědecký projekt „Korunovace Karla IV. českým králem“.

Nádherná slavnost, při níž se stal českým králem Karel Lucemburský a královnou Blanka z Valois, se konala 2. září 1347 v románské Spytihněvově bazilice sv. Víta na Pražském hradě a celebroval ji první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.  Termín korunovačních slavnostní byl tedy záměrně vybrán s ohledem na historické datum konání korunovace.

 

V sobotu je projekt rekonstrukce korunovace rozšířen o pouť Karla Lucemburského, v té době římsko-německého krále, na Vyšehrad, aby se zde zúčastnil církevních obřadů v předvečer korunovace.

Z Vyšehradu pak vyjde slavnostní procesí (průvod) osvětlené loučemi, jaké v Praze dosud nebylo, historickým centrem Prahy po tzv. Královské cestě až na Pražský hrad. Loučový průvod by měl být ukončen vstupem Karla IV. do katedrály sv. Víta na večerní pobožnost – nešpory.

Druhý den (v odpoledních hodinách) se uskuteční obřady korunovace, které budou součástí mše svaté (bohoslužba slova). Po korunovaci českého krále a královny vyjde korunovační průvod z Pražského hradu na Staré Město a Staroměstské náměstí, kde se odehrají velkolepé oslavy.

 

Podrobný program:

 

Sobota 3. září

 

místo konání: Ovocný trh, Praha 1

13.00 – 21.00 středověký jarmark s ukázkami řemesel 14. a 15. století

14.00 hudba 13. – 15. století v podání skupiny Krless, středověké tance pražských měšťanů

15.00 představení kejklířů a žertérů: artistická a žonglérská čísla – chůdy, polykání a plivání ohně, fakír, chůze po provaze, žonglování s kuželkami a míčky, švihadlo, kruhy, diabolo rondo, workshopy pro děti – učení základů žonglování, chození po provaze aj.

(a dále vystoupení každou hodinu)

20.00 ohňové představení na závěr programu

20.30 vítání královského procesí

 

místo konání: Vyšehrad (před korunovační vigilie)

17.00 slavnostní vstup královského procesí Karla IV. (Cihelná brána)

17.15 navštívení rotundy sv. Martina

17.40 uctění přemyslovských památek v bazilice sv. Vavřince

18.00 bohoslužba slova s modlitbou za vlast v bazilice sv. Petra a Pavla

19.00 královské procesí Karla IV. vychází z Vyšehradu do měst pražských

 

19.00 – 21.30 Královské procesí s loučemi (loučový průvod)

(Trasa: Vyšehrad, Vratislavova ulice, Vyšehradská ulice, Karlovo náměstí, Spálená ulice, Havelská ulice, Rytířská ulice, Ovocný trh, Celetná ulice, Staroměstské náměstí, Karlova ulice, Křižovnické náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudova ulice, Úvoz, Pohořelec, Loretánská ulice, Hradčanské náměstí, Pražský hrad.)

 

místo konání: Katedrála sv. Víta, Pražský hrad

21.45 nešpory

 

Neděle 4. září


místo konání: Ovocný trh, Praha 1

10.00 – 18.00 středověký jarmark s ukázkami řemesel 14. a 15. století

10.00 hudba 13. – 15. století v podání skupiny Krless, středověké tance pražských měšťanů

11.00 představení kejklířů a žertérů: artistická a žonglérská čísla – chůdy, polykání a plivání ohně, fakír, chůze po provaze, žonglování s kuželkami a míčky, švihadlo, kruhy, diabolo rondo, workshopy pro děti – učení základů žonglování, chození po provaze aj.

(a dále vystoupení každou hodinu)

16.30 příchod korunovačního průvodu, ukončení

(přesun pěšího královského doprovodu na Staroměstské náměstí)

16.50 český král a královna odcházejí na rytířský turnaj v doprovodu rytířů

 

místo konání: Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad (hlavní část programu)

13.00 vstup královského procesí do baziliky

13.00 – 14.30 rekonstrukce korunovace českého krále a královny podle řádu sestaveného Karlem IV. pro svou vlastní korunovaci 2. září roku 1347

15.00 korunovační průvod Karla IV. a Blanky z Valois vychází z Pražského hradu do měst pražských

 

Korunovační průvod

15.00 – 16.30 Trasa: Pražský hrad, Hradčanské náměstí, Loretánská ulice, Pohořelec, Úvoz, Nerudova ulice, Malostranské náměstí, Karlův most, Karlova ulice, Staroměstské náměstí, Ovocný trh.

 

místo konání: Staroměstské náměstí, Praha 1

11.00 rytířský turnaj na koních – Normani, Hector SR

16.15 příchod korunovačního průvodu Karla IV. a Blanky z Valois

17.00 slavnostní vjezd českého krále a královny, fanfáry, vítání lidu, zahájení korunovačních oslav z královské tribuny na kolbišti

17.10 hold předních šlechticů a zemských držitelů království českého na koních

17.15 dvorská hostina na královských tribunách, obsluhování královského páru zemskými držiteli na koních

17.30 vystoupení dvorních kejklířů a hudebníků

17.45 královské tance

18.00 – 19.30 rytířský turnaj na koních

19.30 královský pár odchází v doprovodu rytířů, fanfáry

19.45 ohňové představení

20.30 ukončení programu

 

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012