Neuvěřitelná Blanka Karlsson

-red- 7 2016 Naši ve světě česky

 

 

aneb když Švédka sbírá slovácké kroje

 

Blanka Karlsson je Švédka narozená v Praze. Na návštěvě u ní se ale člověk cítí jako na Moravě. Sbírá slovácké kroje. A nejen to. Do kroje obléká sebe i celou rodinu.

 

Je neuvěřitelně aktivní. Je především badatelkou. Kromě toho přednáší, píše, maluje, věnuje se šermu a samozřejmě v neposlední řadě krojům. Česká Švédka má doma panenky v krojích, krojové součásti z mnoha oblastí a také kompletní kroje.

 

Jak sama říká, k folkloru ji přivedla láska k rodné zemi, která v cizině vždy vyroste ještě více. Na krojovém oblečení ji fascinuje jeho krása. Je také obdivovatelkou všech žen, které jej umí ušít. “Já Blanka Karlsson se dvěma doktoráty se před nimi s úctou klaním až k zemi,“ říká o lidových umělkyních.

 

Nezapře v sobě vědkyni. U každé z částí oděvů má poznamenané, kdy a kde je získala a které oblasti přísluší. Kroj pak není cizí ani dalším jejím rodinným příslušníkům. Příležitostně obléká do krojů celou rodinu. Třeba při kulturních akcích a přehlídkách, folklorních akcích, zejména ve stockholmském Skansenu. Tam její rodina prezentuje celou Českou republiku. Samozřejmě oděná v kroji. Také organizuje vlastní výstavy.

 

Blanka Karlsson je ale především badatelka a má ještě jedno téma, které úzce souvisí se Slováckem: Jana Amose Komenského. Je dokonce objevitelkou jednoho z jeho jeho rukopisů, který nazvala podle místa nálezu rukopis Finspongský. Ve Norrköpingské knihovně ve Finspongských sbírkách našla anonymní rukopis, ležící 350 let mezi 35.000 knihami. Díky své znalosti latiny a stanovisku grafologa, který konstatoval, že je to rukopis Komenského, byl senzační objev na světě.

 

Karlsson je rozená Popelková. Česky hovoří nejen ona, ale i její oba synové, kteří se věnují vážné hudbě. Česky se dokonce naučil i její manžel, i když v domácnosti na ni hovoří švédsky.

 

Je uznávanou vědkyní. Má vlastní vydavatelství. Je historičkou, bohemistkou či slavistkou. Přednáší po celém světě, v České republice například na Karlově univerzitě. Národní archiv v Praze má od roku 2000 založený její osobní fond. Podobný archiv má také v Městském archivu v Norrköpingu. Její knihy jsou v soukromé knihovně švédského krále i na Pražském hradě. Její monografie o Komenském je i v knihovně v americkém Harvardu.

 

Blanka Karlsson je neúnavnou propagátorkou české kultury ve Švédsku.

 

-red-

 

Zdroje: Hodoninskydenik.cz, zahranicnicesi.com

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012