Pouť do Kostnice

-red- 7 2016 Naši ve světě česky

 

 

Jako každý rok i letos se konala v neděli 3. července vzpomínka a pokládka věnců u pomníku Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského v německé Konstanzi.


O Mistru Janu Husovi, jehož veliké výročí 600 let upálení jsem psala vloni, toho bylo napsáno již mnoho.

Alespoň krátce něco o Jeronýmu Pražském. Narodil se roku 1367, byl to český filozof, náboženský myslitel, neortodoxní teolog a rebel.  Studoval na čtyřech prestižních evropských univerzitách, cestoval, byl propagátorem myšlenek Jana Viklefa a chráněncem a přítelem Mistra Jana Husa. Upálen byl na tom samém místě jako Mistr Jan Hus 30. 5. 1416.

 

Akci pořádal Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku a Beseda Svatopluk Čech Curych. Za účastí asi 40 účastníků, čestné předsedkyně Husova Sboru Čechů a Slováků ve Švýcarsku Daniely Rajmonové, i náhodných turistů z ČR, jsme vyslechli projevy Jiřího Přečka předsedy, Jiřího Krále jednatele za Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku, Ing. Jiřího  Krause za Besedu Svatopluk Čech v Curychu a profesorky Marie Bláhové z  Filosofické  fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

 

Tento rok se u pomníku poprvé objevila postava vdovy  Herbergsmutter Fridy Pfister, v jejímž domě se Mistr Jan Hus 3. 11. 1414 ubytoval v ulici sv. Pavla. Zde strávil poslední dny na svobodě a odtud byl 28. 11. 1414 odvezen do vězení v dominikánském klášteře, dnes hotel Insel. Paní znázorňující vdovu Pfister byla stylově oblečena, vede pamětní knihu o Mistru Janu Husovi a rozdávala suvenýry k tomuto výročí.

 

Pomník Jana Husa a Jeronýma Pražského byl odhalen v roce 1862 v režii českých krajanských spolků a stal se poutním místem významných českých osobností, navštívil ho i Bedřich Smetana. Kámen ovšem nechali dovézt občané Kostnice. Na zemi je umístěna kamenná deska, kde jsou poslední slova Mistra Jana:

Na té pravdě Evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých doktorů, chci dnes radostně zemřít.

 

Na konec akce jsme zazpívali píseň Kdo za pravdu hoří a příští rok se nezapomeneme opět poklonit těmto statečným mužům.

 

 

Ivana Dangová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012