25. výročí odchodu okupantů

-top- 6 2016 Aktuality česky

 

 

21. června 1991 opustil československé území poslední transport se sovětskými vojáky a technikou.

To byla tečka za 23 let trvajícím „dočasným“ pobytem sovětské armády na území Československa.

V dalších dnech byl podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk a 27. června 1991 opustil naše území i poslední sovětský voják - tehdejší velitel generál Vorobjov.

 

Po listopadové revoluci v roce 1989 byl jedním z prvních požadavků právě odchod sovětských vojsk z Československa (tehdejší ČSFR). Na území republiky sovětská armáda (na rozdíl od jednotek Maďarska, Bulharska, Polska a NDR) zůstala po okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 na základě v říjnu 1968 uzavřené smlouvy o dočasném pobytu.

 

Brzy po listopadu 1989 se rozběhla jednání, která měla tento stav změnit. Již v únoru 1990 se podařilo při návštěvě prezidenta Václava Havla v Moskvě podepsat Dohoda o odchodu sovětských vojsk z území Československa. Odsun svými podpisy stvrdili ministři zahraničních věcí Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze, kontrolou plnění byla pověřena parlamentní komise v čele s Michaelem Kocábem.

 

Do konce června 1991 bylo z československého území staženo 73.500 sovětských vojáků, 39.921 jejich rodinných příslušníků, 1.220 tanků, 2.505 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 175 vrtulníků, 103 letadel a 94.824 tun munice.

 

 

Foto ČTK: 21. června 1991 poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opouští československé území

 

-top-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012