Pozvánka na krajanskou konferenci v Praze

-red- 6 2016 Aktuality česky

 

Konference krajané a problém identity, Národní muzeum, Praha

28.-30. září 2016

 

 

Od Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, jehož tajemníkem je pan Miroslav Krupička, šéfredaktor Radia Praha, jsme dostali pozvánku na výše uvedenou konferenci Krajané a problém identity.

 

Milí přátelé, Češi v zahraničí,

po dvouleté přestávce připravujeme na podzim 2016 konferenci zahraničních Čechů, na níž se tentokrát budeme věnovat otázce identity – tomu, co pod identitou rozumíme a jak ji udržovat. Konference má i svůj rozměr společenský a tak budeme rádi, když si naplánujete cestu do Prahy a naše setkání navštívíte.

Zaregistrujte se prosím nejpozději do konce srpna

na info@zahranicicesi.com

nebo na adrese MKVZČ, K Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, Česká republika.

Těšíme se na setkání s vámi v Praze.

Za Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů

Miroslav Krupička

 

První dva dny konference budou jednací, třetí den bude věnován návštěvám muzeí a pamětihodností.

Ve stejné době bude v Praze probíhat Krajanský festival, jehož se zúčastní krajanské hudební a taneční soubory.

Na konferenci budou její účastníci jednat o tom, co si pod pojmem národní identita představujeme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržujeme.

Partnery konference jsou MZV ČR a Národní muzeum, Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR.

 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM středa 28. září

 • 9.00 zahájení, předání cen za dlouholetou činnost pro krajanské komunity
 • 12.00 přestávka na oběd
 • 13.00 odpolední program
 • 17.00 filmová projekce
 • 18.00 závěr

čtvrtek 29. září

 • 9.00 zahájení
 • 12.00 přestávka na oběd
 • 13.00 odpolední program
 • 16.00 závěrečná diskuse
 • 17.30 vystoupení Ženského sboru Českého spolku v Košicích
 • 18.00 společenské setkání

pátek 30. září

 • 9.00 kulturní program: návštěva Národního technického muzea, Národního archivu atd.
 • 16.00 závěr

sobota 1. října

 • 10.00 mše pro krajany v katedrále Svatého Víta, slouží biskup Václav Malý

 

Program konference bude průběžně aktualizován a najdete ho na www.zahranicnicesi.com.

 

-red-

 

Foto: ocenění na krajanské konferenci v Praze 2014

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012