Kultura v Praze – Sezóna 2016

Olga Szymanská 6 2016 Kultura česky

 

 

Praha je přímo zasypaná tvary, barvami, vůněmi desítek výstav, festivalů, koncertů, akcí.

 

Ve výběru neuvádíme výstavy ke Karlu IV. (přehled již vyšel), stálé expozice, končící výstav a ty, na něž jsme pozvánky nedostali. Z ostatních akcí informujeme o těch, na nichž jsme byli.

 

Výstavy

Národní galerie - Šternberský palác (Hradčanské nám. 15, Praha 1)

-Cranach ze všech stran Malíř, rytec, tiskař Lucas Cranacha st. a okruh/obrazy i výsledky průzkumu – do 22. 1. 2017

Národní galerie - Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)

-Zdeněk Rykr a Továrna na čokoládu, Malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce návrhu obalu čokolády Kofila, a jeho význam – do 28. 8.

-Ateliér Sekal – do 31. 12.

-Sen a skutečnost/30 let sbírky architektury NG v Praze – do 18. 9.

-Diplomanti AVU 2016 – do 3. 8.

 

Galerie hlavního města Prahy

-David Cronenberger/Evolution, Významný kanadský režisér a tvůrce v projektu celoživotního filmového díla – do 17. 7., Dům U kamenného zvonu (Staroměstské nám. 13, Praha 1)

-Pražský fantastický realismus, U nás málo známý malířský směr fantaskní a groteskní tvorby druhé pol. 20. století – do 17. 7., Coloredo-Mansfeldský palác (Karlova 2, Praha 1)

-Jiří Příhoda/Sochy, Mezi objektem a architekturou-nové technologie a materiály v interiéru i exteriéru – do 30. 10.

a

-Křehká krása kameniny, Unikátní soubor ze sb.MHMP, vyrobený v Pražské továrně na zpracování kameniny – do 30. 10., oboje Zámek Troja (U Trojského zámku 1, Praha 7 – Troja)

-Neklidná figura/Exprese v českém sochařství kolem roku 1900 – do 25. 9., Městská knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1)

-Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě 1990–2015 – do 18. 9., Dům fotografie (Dlouhá, Praha 2)

 

Národní muzeum

-Venkov, Každodennost českého, moravského, slezského venkova přelomu 19. a 20. stol. – do 31. 3. 2017

a

-Na Piavě zvečera,Obraz 1. světové války v lidové kultuře: slovesnosti, písni tvorbě, lid. umění, kořenů – do 15. 7., oboje  Národopisné museum NM-Musaion (Kinského zahrada, Praha 5)

-Druhý život husitství, Jen nemálo míst s takovým vliv na historické vědomí jako N. P. na Vítkově – 26. 3. 2017, Národní památník na Vítkově (U Památníku 1900, Praha 3)

-Říše středu, Tisíc let Číny v exponátech, ze sbírek Náprstkova muzea, vystavených poprvé – do 30. 9.

a

-Afganistán/Zachráněné poklady Budhismu, Předislám. Afghánistán, afghán. buddhismus a buddhist. památky z lokality Mes Ajnak – do 4. 9., oboje Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amer. kultur (Betlémské nám. 1, Praha 1)

-Josef Suk/Housle-Můj osud, Pocta houslovému virtuosovi Josef Suk (1929–2011) – 30. 9.

-Julius Fučík, Méně známá stránka všestranného skladatele - výtvarný talent v jeho dílech – do 20. 9.

Karel Svolinský, Hudební motivy v díle k 120. výročí narození a zároveň k 30. výročí úmrtí. – do 20. 9.

Vše: České muzeum hudby (Karmelitská 2, 118 00 Praha 1)

-Putování za rodokmenem Bedřich Smetany, Ilustrovaný objasní rodinné vztahy, fotografie a zajímavé předměty od potomků – 24. 4. 2017, Muzeum Bedřicha Smetany (Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1)

-Antonín Dvořák interpret, Role dirigenta, klavíristy, varhaníka a violisty, originály předměty +obraz A. D. – do 28. 3. 2017, Muzeum Antonína Dvořáka (Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2)

 

Muzeum hlavního města Prahy

-Břevnov/Ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled, Sedmá expozice z cyklu o pražských historických předměstích – do 31. 10.

a

-Pražské biografy/Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů, Fenomén pražských biografů od úplných začátků až do nedávné minulosti – do 25. 2. 2017, obojí Muzeum hlavního města Prahy (Na Poříčí 52, Praha 8)

-Zaniklé Podskalí a život na Vltavě, Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů a dalších lidí "od vody" z Podskalí ve foto - celosezónní, Podskalská celnice na Výtoni, Rašínovo nábřeží 412, Praha 2

-Večerníček slaví 50 let – do 31. 10., Zámek Ctěnice (Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř)

 

Uměleckoprůmyslové muzeum

-„Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu“/Stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera a dalších na fotografiích Josefa Sudka, Části Sudkova díla takřka neznámé, taktéž vystavené snímky moderní architektury – 18. 9., Dům U Černé Matky Boží (Ovocný trh 19, Praha 1)

-Fotografie: Ján Kubíček, Pozoruhodné fotografické dílo abstraktního malíře a grafického designéra - sezónní, Galerie Josefa Sudka (Úvoz 24, Praha 1)

 

Národní technické muzeum (Kostelní 42, Praha 7)

-Od plamene k LEDu Historický vývoj světelných zdrojů – do 4. 9.

-Velorex Legendární motorová tříkolka – do 25. 9.

-70 let poté/Nacistické válečné zločiny-vyšetřování a dokumentace – do 31. 7.

-Italský závodník Tazio Nuvolari – do 30. 9.

 

Národní zemědělské muzeum (Kostelní 44, Praha 7)

-Čižba-Umění krásné a líbezné Téměř zapomenutá oblast lovectví – do 30. 10.

-Světový den vody oceněné dětské kresby soutěže muzea – do 31. 8.

Museum Kampa (U Sovových mlýnů 503/2, Praha)

-Fr. Kupka a tělesnost v zobrazení/Munch, Kokoschka, Šaloun, Preisler – do 11. 9.

-Jiří Bielecki: Vznášení/tvorba šedesátých až devadesátých let – do 28. 9., Malíř, grafik a tvůrce objektů, jehož dodnes opomínané je dnes připomenuta

-7+1 Mistři českého skla, J. Brychtová/St. Libenský/R. Roubíček/V. Lišková/J. Harcuba/V. Cigler/V. Kopecký – do 28. 9.

-Pavel Nešleha: Via Canis Mnohostrannost a bohatost malířství umělce – do 28. 8.

 

Centrum současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

-Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu – do 17. 10. 2016, S rodinou prestižního sochaře představena rekonstrukce jeho známého monumentálního sousoší

-Richard Kočí: Víření prachu, Tvorba posledních let v odklonu od rozměrných plastik k tvarům s hravostí barev – do 31. 8.

-Sportu zdar, Tvorba čtyřiceti autorů odrážející vztah umění a sportu od r. 1945 do současnosti. – do 19. 9.

 

Národní knihovna Klementinum

-Můj Ázerbajdžán, Bohatství kulturní tradice i současná kultura, navazující na perské a osmanské kořeny – do 30. 6. Galerie Klementinum, vchod B2

-Romský holocaust v Lotyšsku během nacistické okupace 1941-1945, Pohnuté osudy Romů během 2. světové války na území Lotyšska – do 9. 7., Křižovnická chodba NK

-Tradiční tibetská kniha a malba, Tradiční tibetská knižní kultura a sakrální malby z 1. poloviny 20. století – do 9. 7., Výstavní chodba v přízemí NK

 

Senát Parlamentu ČR

-20. výročí ustavení Senátu Parlamentu ČR – do 21. 8., Mytologická chodba Valdštejnského paláce

-Sklo a světlo Výstava k 160. výročí založení SUPŠS Kamenický Šenov – do 21. 8., Výstavní síň Parlamentu ČR

 

A další výstavy

-Transformace papíru, Ticho i kontrasty Zen buddhismu, které můžeme pozorovat v minimalistickém umění – do 30. 6., Galerie BKI

-Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939 – do 31. 12., Národní pedagogické muzeum-Dům U Zlatého slunce 20, Praha 1

-Lubomír Typlt: Mladí Bozi – celosezónní, Galerie Zdeněk Sklenář (Salvátorská 6, Praha 1)

-Taryn Simon, Ptáci ve filmech s J. Bondem, algorytmy obrázkových kolekcí=americká umělkyně – do 10. 7., Galerie Rudolfinum

-Balcar/Fremund/Palcr, Unikátní výstava filmových plakátů tří českých autorů, spojujících mimořádná kvalita – do 31. 8., Kino Světozor (Vodičkova 41, Praha 1)

-Trosečníky v Šanghaji-Ghetto Hongkew očima uprchlíků a obj. A.Rohsteina – do 11. 9., Dvaadvacet záběrů, v nichž přední tvůrce zachytil podmínky Židů v čínské Š., Galerie Roberta Guttmanna (U Staré školy 3, Praha 1)

-Ozvěny Expo 2015, Expozice ústavů AV ČR ve vybraných exponátech, doplněných o interaktivní prvky – do 29. 7., Galerie Věda a umění-Akademie věd (Národní 1009/3, Praha 2)

-Retro, Hračky, technika, vybavení domácnosti, především móda z dob minulých – do 30. 4. 2017, Art-Tančící dům (Rašínovo nábřeží, Praha 2)

-Jiří Samek-Příběhy z lina, Pozoruhodné hlubotisky českého grafika a malíře-tištěné či spíše odlévané reliéfy – do 26. 6., Galerie La Femme (Bílkova 2, Praha 1)

-Tomáš Bím) – 17. 7., Galerie Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1)

-Josef Sudek: V šeru chrámu, Chrám sv.Víta pohledem legendárního fotografa/fonotéka Ústavu dějin umění AV ČR – do 30. 8., Ateliér Josefa Sudka (Újezd 30, Praha 1)

-Helena Wernischová: Melancholie a smích Obrazy, ilustrace a práce na papíře – do 30. 6., Atrium na Žižkově (Čajkovského 12a, Praha 3)

-Fránek Architects-Míra a měřítko – do 3. 7., Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské nám. 1, Praha 1)

-Alén Diviš, Unikátní kolekce umělce, která nebyla nikdy takto vystavena – do 30. 6., Galerie Smečky (Ve Smečkách 24, Praha 1)

-5 nesnadných pokusů a otevřený případ – do 30. 7., Galerie UM-VŠUP (Nám. J. Palacha 80, Praha 1

-Petr Pavlík, Tvorba malíře, sochaře, ilustrátora, výtvarného kritika, publicisty, fotografa, pedagoga – sezónní, Galerie RadVia - Hotelová škola (Radlická 115, Praha 5 – Jinonice)

-Kamil Lhoták: Čas zázraků a vynálezů, Průřez dílem svébytného malíře mezi lety 1938-1968) – do 7. 8., Galerie Moderna (Masarykovo nábř. 24, Praha 1)

-Česká krajinomalba ze sb. Kooperativy, Příběh české krajiny, vyprávěný staletí díly nejlepších českých krajinářů – do 21. 8., Galerie S. V. U. Mánes Diamant (Spálená 4, Praha 1)

-Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem, Maxipes Fík se letos "dožívá" čtyřiceti let, ale je zde i mnoho dalších hrdinů... – do 12. 7., Galerie Villa Pellé (Pelléeva 10, Praha 6)

-Letní salon živých i mrtvých, do 30.6., Galerie Vltavín

-Gerd Ludwig: Dlouhý stín Černobylu, Fotograf National Geographic především ve snímcích socioekonomických změn... – do 10. 7., Galerie Zahradník (V Jámě 8, Praha 1)

-Dana Kyndrová. S nimi i bez nich, Fotografie z nejznámějšího projektu let 1990-1991 – do 4. 9., Leica Gallery Prague

-Jiří Všetečka: Pražský chodec, do 7.7., Nikon Photo Gallery (Újezd 19, Praha 1)

-Ladislav M. Wagner: Anamnéza Obrazy z posledních desetiletí – do 24. 7., Nová síň (Voršilská 3, Praha 1)

-Adam Basanta – do 30. 6. 2016, Komunikační prostor (Školská 28, Praha 1)

Divadla

-Strýček Váňa (A. P. Čechov), Tragikomedie o velkých touhách a nenaplněných snech – Divadlo Rokoko

-Evžen Oněgin (A. S. Puškin), Příběh nenaplněné lásky petrohradského šviháka a venkovské dívky je sondou do lidské duše - Divadlo ABC

-Krvavá svatba (F. G. Lorca), Drama o mužském a ženském údělu a nemožnosti umlčet vášeň a touhu, byť hrozí katastrofa - Divadlo Pod Palmovkou

 

Ostatní

-Jiří Mocek

Monografie předního malíře, který je tvorbou zastoupen například v Národní galerii v Praze, Památníku národního písemnictví, v galerii v Kolíně nad Rýnem. Nositele Ceny Masarykovy akademie umění.

 

Doporučujeme a přejeme hodně dojmů a zážitků.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012