Ve Vídni k poctě Josefa Hlávky

Marina Hofmanová (Hužvárová) 6 2016 Aktuality česky

Jedním z nejzaměstnanějších stavitelů v době enormního rozvoje Vídně v druhé polovině 19. století byl přeštický rodák Josef Hlávka.

Snad nejznámější stavbou je budova vídeňské Opery, i když archivní prameny uvádějí, že Hlávka během 13 let uskutečnil ve Vídni 142 staveb, které slouží jako reprezentační veřejné budovy i ekonomicky úsporné činžovní domy. Některé jsou již památkově chráněné, jako budova Opery, jiné už naopak nestojí nebo byly přestavěny, ovšem ty největší a reprezentační podél Ringstrasse zařadily Hlávku mezi spolutvůrce této slavné vídeňské ulice. Mimo novorenesanční palác arciknížete Viléma na Parkringu 8 (1865–1867, navrhl Theophil von Hansen) připomeňme novogotické akademické gymnázium (1863–1865, navrhl Friedrich von Schmidt), kde dokonce studoval T. G. Masaryk. V sousedství Opery stojí Schollerův obchodní dům (1863), nyní stavebně upravený zbyl jako jediný ze tří obchodních domů, které Hlávka postavil.

Než bude na Opernring č. 6 v pondělí 6. 6. 2016 odhalena pamětní deska Josefu Hlávkovi, vydejte se s námi na nadčasovou procházku po jeho vídeňských stopách kliknutím na stránky Akademického bulletinu AV ČR.

Na snímku schodiště Akademického gymnázia, na němž studoval i TGM (foto M. Hužvárová)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012