1. červen - Mezinárodní den dětí

Lada Topinková 6 2016 Ostatní česky

 

 

Mezinárodní den dětí se slaví v České republice (a původně i v Československu) každoročně 1. června.

Pro děti jsou ten den připravovány různé společenské a sportovní akce.

Den dětí má připomenout všem, že děti mají svá práva a potřeby.

Svátek se slaví v mnoha zemích světa.

 

Z historie

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v roce 1920 v Turecku.

Vyhlášení dne oslavujícího děti po celém světě bylo poprvé navrženo na Světové konferenci pro blaho dětí konané 1. 6. 1925, tehdy ovšem Den dětí ještě vyhlášen nebyl.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v průběhu 2. světové války. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen.

Jednotlivé státy přebíraly datum 1. června a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také Mezinárodní den dětí.

V roce 1954 vyhlásila OSN Světový den dětí a všem státům bylo doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den a tím byl zvolen 20. listopad (odkazující na přijetí Deklarace o právech dítěte)

Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června, jiné státy datum oslav přesunuly na listopad podle doporučení OSN a některé státy si ponechaly červnové datum a přijaly také oslavy dětí v listopadu.

 

Lada Topinková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012