Lesley Morrisonová

Mirek Seifert 5 2016 Knihy česky

 

 

LÉČIVÁ MOUDROST PTÁKŮ

 

Když jsem zahlédl nedávno v mém oblíbeném knihkupectví knihu s výše zmíněným názvem, neváhal jsem ani vteřinu a zakoupil jsem si ji - vše, co se píše o našich opeřených přátelích (ať už jde o knihy, kterých mám pár desítek, nebo články, ty počítám už na stovky!) - si nemůžu nechat ujít.

A jaká to byla radost, když jsem si ji večer před spaním otevřel a začetl se do ní! Neumím psát klasické recenze, tak mi dovolte, milí čtenáři Českého dialogu, abych Vás alespoň stručně (po svém) seznámil s jejím obsahem. Budu hlavně citovat.

 

Hned v úvodu se tato americká autorka vyznává ze svého obdivu k ptactvu i proč vlastně napsala tuto knihu. Říká v něm mj.:  "Proces tvorby knihy představoval prapodivnou směsici radosti, smutku, záhad i údivu. Přečetla jsem celou řadu knih o ptácích, které mi vehnaly slzy do očí - daly mi nahlédnout do pohrom spáchaných na ptácích, stejně jako do jejich velebení za dobu soužití se světem lidí. Lidé a ptáci mají spolu dlouhý vztah, ale kdesi v průběhu let se ztratila velmi důležitá filozofie na úkor nenasytného trojhlavého monstra, jež nazýváme civilizací, pokrokem a modernizací. Většina lidí vůbec netuší, že něco tak prozaického jako ženská móda téměř vyhubilo dosud hojnou populaci jeřábů. Stovky tisíc ptáků byly vybíjeny pro peří a kvůli módním dámským kloboukům jeřábi téměř vyhynuli".

 

Poutavě a čtivě napsaná kniha obsahuje, kromě úvodu a závěrečného poděkování, sedm kapitol, namátkou Ptačí bohyně, Ptáci v magii a náboženství, Peří nebo Ptačí duchovní energie. Právě v této kapitole se třeba  čtenáři dozvědí, jak který ptačí druh může souviset se sociálními či kulturními vazbami na člověka, např. můj oblíbený vrabec dle dávné symboliky vyjadřuje sebeúctu, přežití, průbojnost a důvěru. Vrána zase symbolizuje magii, smrt, proroctví a uzdravování, a třeba straka zase okultní moudrost, chytrost a odvahu.

Autorka zmiňuje také spoustu dalších známých druhů, od sovy a orla až třeba po pštrosa, páva nebo tučňáka.

 

Na konci píše Lesley Morissonová tato slova, se kterými se i já plně ztotožňuji: "Pokud jste dočetli až sem, tak věřím, že teď už chápete, jak mnoho ptáci odpradávna znamenali pro lidské pokolení a jeho četné kultury, náboženství či sociální struktury. Avšak nyní více než kdy jindy potřebují naši pozornost, pokud mají ten stále rostoucí technický věk přežít. Skutečností nicméně zůstává, že bez nich by se nám vedlo krušně. Bez sov a jestřábů by naši úrodu zaplavili ničiví hlodavci. Bez zpěvných ptáků by nás dusily miliardy hmyzu a v kolibříku bychom ztratili jednoho z největších přírodních opylovačů. Aniž bychom nutně vyjmenovali každého opeřence, bezpochyby si lze představit katastrofální ekologické důsledky světa bez ptáků, a přesto se nad takovou úvahou mnoho lidí ani nepozastaví".

V samotném závěru knihy cituje W. R. Ingeho, anglického duchovního a profesora Cambridgské univerzity: "Podmanili jsme si zbytky zvířecího tvorstva a k našim vzdáleným příbuzným, ať už k těm v kožichu nebo k těm s perutěmi, se chováme tak nestoudně, že byli-li by schopni formulovat náboženství, ďábla by nepochybně zobrazovali v lidské podobě."

 

Tuto knihu, která vyšla už v r. 2012 v Knižním klubu (dnes je možné ji sehnat i v Levných knihách za příznivější cenu), nejen milovníkům ptactva, ale všem, kteří mají rádi přírodu, ale také duchovno či mystično, vřele doporučuji.

 

V jejím závěru je uvedena i e-mailová adresa pro příp. korespondenci s autorkou a jistě ji (ať již bude jakákoliv - předpokládám, že převážně kladná!) reakce čtenářů potěší.

 

Miroslav Seifert

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012