MČK - Představujeme

4 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Tato rubrika má ještě dlouhé, ba nekonečné pokračování, neboť s naším časopisem i klubem spolupracuje řada báječných lidí, o nichž stojí za to psát. Rádi bychom například představili tyto osobnosti:

1. Charles (Karel) Opatrný, emeritní profesor a náš dobrovolný překladatel z Iowy, USA

2. Jaroslav Hájek, inženýr a přírodní odborník na léčení lupénky, náš zástupce pro Švýcarsko

3. Jaroslav Zahrádka, architekt a činovník Sokola Sydney, náš zástupce pro Austrálii

4. Pavel Mrázek, jednatel a zakladatel autobusové firmy Moravia Expres, která jezdí do Švédska, náš zástupce pro Švédsko

5. Lady Milena Grenfell-Baines, jedno z mnoha dětí, zachráněných začátkem II. světové války Sirem Wintonem, naše zástupkyně pro Velkou Britanii

6. Dr. Vladimír Kabeš, právník a aktivista v organizaci Americká nadace pro podporu ČR, Američtí přátelé České republiky aj., náš občasný dopisovatel, podporovatel a člen klubu.

7. Ota Ulč, politolog a spisovatel a náš dopisovatel

8. Marie Dolansky, naše milá občasná překladatelka a aktivistka čs. kulturního dění v San Diegu

9. Petr Bísek, vydavatel a šéfredaktor Amerických listů

10. Kamil Kubik, význačný malíř, žijící v New Yorku, náš podporovatel. Představíme jeho nové aktivity - je jich přehršle - mimochodem, není to hezké české slovo?

11. Jerry Elzner - viz článek v rubrice Texas

12. Václav Richard Židek z Kolína nad Rýnem, dopisovatel a podněcovatel prima akcí, o jeho pytli plném dobrých nápadů ani nemluvě

13. Dáša van der Horst, nyní ředitelka Českého centra v Nizozemí, dříve kulturní atašé v Izraeli a ještě předtím disidentka v Holandsku aj.

14. Milan Kantůrek, bývalý ředitel Českého centra v Nizozemí, nyní ve Švédsku

15. Zdeněk Lyčka, ředitel Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR.

16. Bohuslav Hynek, pracovník OKKV, dříve pobýval v Africe...

17. Věra a Karel Pokorných, naši dopisovatelé ze Holandska

18. Misha Swinkels-Novakova, profesorka a novinářka žijící v Belgii a naše dopisovatelka

19. Oxana Skorobogatova-Hartog, úžasná žena, tlumočnice a překladatelka do mnoha jazkyků, žijící buď v Holandsku nebo na Kanárských ostrovech

20. Alexandra Antipova-Collet, výtvarnice žíijící v Paříži, dcera otce, který svou rodinu přivedl z počínajícího komunistického Ruska do Československa a pak byl v roce 1945 při osvobozování Prahy jen tak v košili vtažen na tank veselících se Rusů a už nikdy nespatřen svou rodinou...

21. Helena Baslerová, šéfredaktorka časopisu Kulturní klub, vycházejícího v Rakousku, členka klubu a také jedna z nelehkého organizování podzimního Týdne Čechů, který začne ve Vídni a pokračuje v Praze.

22. Josef Sevelda, jeden z nejvyhlášenějších krejčí ve Vídni, potomek Moraváků v páté generaci, optimistický a konstruktivní pozorovatel naší politické scény.

23. Josef Materna, nejdražší, protože nejlepší dodavatel ručně šitých bot ve Vídni pro různé prominenty. Také již několikátá generace Moraváků, ale sleduje jak obchod tak politiku.

24. Dr. Michal Lion, vedoucí české části vídeňské knihovny, náš občasný dopisovatel.

25. Jan Brabenec, výtvarník střídající pobyt ve Vídni s Prahou na Uhelném trhu, kde má pod střechou ateliér po Otovi Janečkovi a kde pořádá občas zajímavá setkání. A mnoho dalších úžasných lidí z domova i ze světa, kteří jsou nějakým způsobem s námi v kontaktu.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012