Česká školička a škola Tulipán Basilej

11 2015 Naši ve světě česky

pod záštitou Československého spolku Domov v Basileji

 

Co dokáží dvě talentované sestry z Čech s pedagogickým vzděláním, s nadáním pro jazyky, matematiku, psychologii. Jak se prosadí v cizí zemi, která je už nyní jejich druhým domovem? Spojuje je vysoká náklonnost obou sester k sobě navzájem a umění si pomáhat. A také nevšední láska k dětem a s tím souvisící nápaditost a vynalézavost co se týče dětských potřeb a přání, porozumění dětské duši a dovednost děti velice mírnou formou usměrnit, zaujmout, naučit je nenásilnou formou novému. Schopnosti a dovednosti obou sester se navzájem propojují a doplňují.

Iva Trachsel  Dipl. Ing. - absolventka vysoké školy textilní, absolventka pedagogické školy a absolventka hospodářské školy, kterou vystudovala v Basileji nyní pracuje jako učitelka matematiky na  škole v Liestalu. Najde si vždy čas, aby organizačně plně zvládla řízení i bezproblémový chod České školičky a školy Tulipán v Basileji se všemi jejími i novými aktivitami a stačila ještě sama pomáhat a aktivně se účastnit výuky českého jazyka dětí ve vší jejich hravé pestrosti.

Daniela Rauschenbach Bc. - absolventka pedagogické fakulty + absolventka speciální pedagogiky pro děti vyžadující zvláštní péči i absolventka hospodářské školy, kterou vystudovala v Německu  vede s láskou a porozuměním hravou formou výuku českého jazyka v České školičce a škole Tulipán pro děti ve věku 3-6 let a výuku českého jazyka i ostatních předmětů, zatím pro 1. 2. 3. 5.-6.třídu. Vyniká spoustou nových nápadů jak vyučování zpestřit a dětem přiblížit.

Veškeré své aktivity, kterých stále přibývá, dokumentují a také zveřejňují i obrazově na internetu pro případné i další zájemce, kterých je stále více.

Ve veškeré jejich činnosti je zřejmá jejich veliká společná snaha přiblížit dětem nejen český jazyk, naučit je česky, získat v češtině základní vzdělání, ale získat i povědomí o Čechách, o zvycích této země, zvyklostech, tradicích, kultuře, historii, získat kladný vztah k této zemi a snad i v budoucnosti jí být prospěšní!

 

Mgr. Jindra Mannová

 

Na obrázku "Strom jazyků"

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012