Říše středu

Olga Szymanská 11 2015 Kultura česky

Jeden z deseti TOP předmětů Národního muzea uvidíte na výstavě Říše středu v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze (do 30. září 2016). Jimi se Národní muzeum řadí mezi muzejní světovou špičku.

Výstava vzácných předmětů výhradně ze sbírek Náprstkova muzea, mnohých vystavených poprvé, představuje málo známé období dějin Číny. Tisíc let od 3. století n. l. do závěru dynastie Ming na počátku 17. století,  kdy se čínská společnost a kultura velmi měnila. Především díky obchodním kontaktům s blízkými i vzdálenými zeměmi.

K vidění je jeden z nejvzácnějších předmětů Národního muzea – skulptura bodhisattvy Soucitu, jež vyniká nádherným zpracováním v porovnání s jinými tohoto typu. Můžeme obdivovat i unkátní desetimetrový svitkový obraz zachycující život v čínském idealizovaném městě s řekou. Hrobové figurky koní s povozy. Různé typy lidí od krásných dam po úředníky a vojáky. Zdobené nádoby z porcelánu, který k čínským vynálezem. Připraven je také bohatý doprovodný program.

Prostřednictvím předmětů můžeme objevovat linii kontaktů s blízkými i vzdálenými oblastmi, linii vývoje společnosti, technologického vývoje keramiky a porcelánu a linii buddhismu, který - jako jediný z těchto hlavních myšlenkových proudů v Číně - je cizího původu. Linii vývoje společnosti zastupují dva rozměrné svitkové obrazy. Deset metrů dlouhý svitek Klid a mír na řece je pozdější kopií malby z přelomu 11. a 12. století. Detailně zachycuje pulzující obchodní město. Pětimetrový svitek Jaro v paláci Chanů zobrazuje zábavy dvorské společnosti. Tento svitek je pozdější kopií malby z přelomu 15. a 16. století.

První část výstavy představuje éru třetího až desátého století. Kdy šest dynastií (220 - 589) představovalo velmi dramatické období politických zvratů a válečných konfliktů. Kdy dynastie Tchang (618 - 907) byla považována za jeden z vrcholů Číny a zlatý věk kultury. Seznamuje s Hedvábnou stezkou a jejím vlivem na kulturu a společnost Číny. Kromě detailně propracované skulptury bodhisattvy soucitu lze obdivovat hrobové figury lidí. Zvířat a vozů představujících život vládnoucích vrstev i roli ve společnosti. Buddhistickou plastiku reflektující příchod buddhismu do Číny. Ukázky glazované keramiky dokumentující technologický vývoj k výrobě porcelánu. Druhá část se věnuje desátému až čtrnáctému století, se zaměřením na příchod Mongolů na čínské území ve 13. století. Kdy dynastie Sung (960 - 1279) dala území prosperitu i klid, i když za soustavného tlaku cizích etnik ze severu a západu Číny. Kdy následná dynastie Juan (1271 - 1368) tvořila již součást rozsáhlé mongolské říše. A kdy mongolská dynastie ovládla čínské území a politická stabilita rozsáhlé mongolské říše tedy podporovala obchod mezi Čínou, střední Asií a Západem. Poslední část seznamuje návštěvníky s obdobím 14. až počátku 17. století. To už je Čína mocnou říší za dynastie Ming (1368–1644) s jejími obchodními a diplomatickými kontakty nejen s asijskými zeměmi, ale i s celou Evropou. Právě obchod dokumentuje výběr exportního porcelánu. Včetně misky nalezené při archeologických výzkumech v Praze, která pochází z počátku 17. století. Bronzové plastiky bodhisattvů navazují na dřevěné a kamenné buddhistické plastiky z první části výstavy.

 

K výstavě probíhá bohatý doprovodný program. Přednášky a dílny s velmi zajímavými tématy. Pro děti speciální linka s kresleným průvodcem seznamuje s historickými fakty a životem Číny. Mobilní průvodce se zajímavými web odkazy a ukázkami. Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice.

Více na www.nm.cz a www.muzeum3000.cz.

Obdivujte krásu výstavy Říše středu!

 

Olga Szymanská

Obrázek: Bódhisattva Kuan-jin. Dynastie Tchang až Sung, archiv NM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012