Čeští skeptici

Lada Topinková 11 2015 Knihy česky

 

Kdo jsou a co chtějí

Věra Nosková


Na úvod musím uvést, že jsem osobně ráda ze setkání s touto knihou a objasnění slova skepticismus. Mylně jsem se domnívala, že to slovo představuje něco negativního, pesimistického. Slovo skepce ale pochází z řeckého skepsis a znamená nazírání, hledání, zkoumání, pochybování. Tedy nic negativního!

 

Kniha Čeští skeptici vychází z materiálů Českého klubu skeptiků Sisyfos, který letos oslavil 20 let, a je doplněna vlastními texty autorky, která je i jeho spoluzakladatelkou.

 

S jistou dávkou humoru se autorka podivuje nad tím, co všechno je možné a čemu všemu jsme připraveni věřit. Skeptici se nesmějí důvěřivcům, ale podvodníkům, kteří prodávají nesmyslné iluze a nefungující výrobky.

Český klub skeptiků Sisyfos je sdružení, jehož cílem a posláním je šířit a obhajovat poznatky a výsledky současné vědy, podporovat racionální, kritické myšlení, vystupovat proti šíření paranormálních názorů a neověřených postupů. Kniha stručně shrnuje jeho vznik a hlavní představitele.

Dále kniha popisuje nedávné domácí i zahraniční experimenty, při nichž byly vědecky testovány schopnosti různých jasnovidců. V případě prokázání jejich jasnovidectví jim byla přislíbena vysoká finanční odměna. Ta ale zůstala zatím nevyplacena, výsledek byl totiž zatím vždy negativní. Humorné je sledovat, jak se daní jedinci se svým neúspěchem vyrovnávali. Někteří jej realisticky přijali a vyvodili z něj závěr, že musí prostě zlepšit svoje schopnosti, jiní ale vymýšleli nejrůznější až nadpřirozená zdůvodnění. Například že „vyšší vědomí usoudilo, že svět a vědecká obec nejsou připraveny“ dozvědět se ony cenné informace.

Kniha také představuje ty, kteří obdrželi Sisyfem každoročně udělovanou anticenu Bludný balvan. Mezi oceněnými nejsou jen skuteční šarlatáni a podvodníci, kteří se chtějí obohatit na důvěřivosti ostatních, tak také osobnosti široce uznávané. Ale pozor! I uznávaný vědec  může být časem odhalen jako šarlatán a naopak nikdy nemůžeme vyloučit, že člověk pokládaný za podvodníka, jehož myšlenky se současnými vědeckými metodami nedají nijak ověřit, nebude za čas vyhlášen géniem a naopak my, kteří jsme jeho  genialitu neobjevili, budeme za hlupáky.

Čtenář se musí sám rozhodnout, zda se přikloní na stranu Sisifa nebo iracionálna.

Při tomto rozhodování přeji zdravou dávku skepticismu!

 

Knihu vydalo nakladatelství Klika 2015

 

Lada Topinková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012