Představení krajanské tiskoviny

Lada Topinková 9 2015 Naši ve světě česky

zVěstník

 

vydává SKV Sokol München, který byl založen v roce 2004 a nese oficielní název „Sport- und Kulturverein Sokol München e.V.“, za jeden z hlavních úkolů Sokola v zahraničí považuje, nabídkou sportovních a kulturních aktivit, oslovit nejen etablované krajany, ale vzhledem ke stále silnější evropské integraci a globalizaci i občany České republiky, žijící v Mnichově a okolí pouze dočasně.

Vychází v tištěné podobě třikrát ročně, konkrétně jsem měla v ruce číslo 1 z dubna 2015

Zajímavostí tohoto čísla je informace o spolupořadatelství pochodu Praha –Prčice, ač to zní neuvěřitelně – je to tak.

Jednota se již 10-tý rok spolupodílí na organizači jedné z částí pochodu, který byl letos 16.5.  jubilejní 50. Konkrétně se jedná o správu čerčanské části pochodu, což představuje každoroční značkování, zprůchodňování, startování a zase odznačkování úseku vedoucím z Čerčan  až po hráz konopišťského rybníka.

Číslo dále informuje o oslavách 600. výročí Mistra Jana Husa a o programu v Kostnici.

V rubrice „Z dopisů čtenářů“ se řeší problémy s novými stanovami celého Sokola.

Tiskovina informuje o plánovaných akcích a na závěr zve na pravidelné schůzky:

každou první středu v měsíci od 18.00 hod. v ASZ Altstadt, Sebastianplatz 12, 80331 München (spojení S- a U-Bahn, stanice MARIENPLATZ, do krásné klubovny v srdci Mnichova, kde se nabízí paleta možností ke společenskému, sportovnímu i gurmánskému vyžití.

 

Více též na stránkách Sokola München www.sokolmuenchen.doc.


Kontakt:

SKV Sokol München e. V. c/o Jitka Scholz Wittelsbacherstr. 32 D – 82110 Germering Fon: 089.840 26 39 Fax: 089.611 72 57 E-Mail: jitkascholz@aol.com

 

 

S radostí a zalíbením se krajanským tiskem stále probírá

Lada Topinková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012