Nový almanach

Bohumil Ždichynec 8 2015 Kultura česky

 

Vladimír Stibor a kolektiv: RYBÁŘI ODLIVU. Almanach české poezie 2015; brož., 171 stran,14,8 × 21 cm (Ilustrace: Alena Stiborová). Nakladatelství: Milan Hodek, Praha. ISBN 978- 80- 87688—35-9.

 

Česká poezie odedávna zrála jako dobré víno, které, když uzrálo, přinášelo společenské impulzy. - „ Naše životy jsou truchlivé jak pláč, jednou k večeru šel z herny mladý hráč, venku sněžilo nad monstrancemi barů, vzduch byl vlhký, neboť chýlilo se k jaru–, avšak noc se chvěla jako prérie, pod údery hvězdné artilerie…“ atd. Kdo by neznal tyto verše Vítězslava Nezvala…! Poezie má magickou moc, je uměleckou zkratkou myšlenek, které přivádí na svět básnickými obrazy. Je dobře, že básně přicházejí jako ventil civilizačního stresu. Lidé v dnešní době málo čtou, rodný jazyk je esemeskově zúžený, tíha světa dopadá na člověka svou přehršlí podnětů a zároveň roztříštěností. To se projevuje i současnou nespokojeností se stavem společnosti, ale může se negativně projevit dokonce i v dalších generacích, jestliže postmoderní člověk ztratí své ukotvení v prostoru a čase. - Kdo jiný by mohl lépe reflektovat svět, než básník, jehož se toto vše bytostně dotýká… – Tak jaké víno poezie letos tady uzrálo? Některé je jako burčák, jiné zemské, další jakostní odrůdové, známkové či s přívlastkem, třeba jako pozdní sběr. Je vidět, že po letech odlivu přichází mohutnější vlna české poezie, což dokládá i obsáhlejší výběr autorů. Je zastoupeno více než osmdesát básníků, napříč generacemi, s různými poetikami. A jsou - stejně jako v minulých almanaších- zastoupeni i čeští autoři, žijící v zahraničí; ba objevily se i slovenské vlašťovky. Přes různost metafor, něco je všem těmto básníkům blízké. Není jim lhostejný svět, ve kterém žijí. Zdá se, dokonce, že ve společnosti narůstá zájem o poezii. – Bonum vitae, básníci…Poezii potřebujeme všichni k dobrému životu. V konturách obrazu světa, který pomalu nabývá své schematické skutečnosti, se rýsuje zpoza ustalovače času podivný vjem pravdy. Tonutí v místnosti času, zády k obrazu, naproti oknu, za nímž v té chvíli padá sníh tónů, v nichž nabývá srdce básníků tonu. Postmoderní doba, možný přelud…? - Ne. Stále je tu pravá poezie, obraz lidských křídel, limitu našeho poznání. Prezentace Almanachu české poezie 2015, již sestavil a vydal neúnavný renesanční básník Vladimír Stibor pod názvem „Rybáři odlivu“, proběhla v pražské Galerii Portheimka. Na této malé ploše není možné rozebírat všechny básníky, ale i pouhé dvě strany poetických řádků od každého autora nesou určité poselství. Není na škodu se s ním seznámit, každé je svým způsobem naléhavé. V dnešním uspěchaném světě by poezie mohla slavit comeback. Čte se mnohem rychleji než román a rovněž nutí čtenáře k zamyšlení. Lze doporučit - a určitě stojí za to, si nový sborník české poezie přečíst, i přes určitou nevyváženost, která je přirozeně daná různorodostí autorů.

Bohumil Ždichynec

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012