Vědci proti strachu a lhostejnosti

Marina Hofmanová (Hužvárová) 8 2015 Aktuality česky

Evropa se zmítá v migračním vlnobití, které dává zabrat všem zúčastněným stranám. Bohužel však ti, kdo mají pravomoci (i platy) hodné kapitánského můstku, jaksi nevědí, kam s tou lodí...

A tak lovíme trosečníky, aniž by někdo kompetentní řešil, co dál. Na kocábce Evropě se bouří posádka; čím víc se bojí převržení, tím víc narůstají emoce a ztrácí se prostor pro rozumné argumenty a řešení hodné civilizované společnosti.

Protože nelze souhlasit s dehumanizací lidí v nouzi, diskriminací nebo násilím z nenávisti, zrodila se v okruhu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy výzva Vědci proti strachu a nenávisti. Jejím cílem není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace, ale důrazně se vymezit proti šíření nesnášenlivosti a panice plynoucí z nedostatečné objektivní informovanosti. Plné znění výzvy i přehled signatářů zde http://www.vyzvavedcu.cz/

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012