Švédský vzor

František Janouch 5 2015 Aktuality česky

 

 

 

Rozhodnutí Sněmovny o zvýšení maximální rychlosti na (vybraných) silnicích ČR až na 150 km/h mě rozčílilo a zklamalo.


Švédsko a ČR mají zhruba stejný počet obyvatel (kolem 10 miliónů) a zhruba stejný počet osobních aut (kolem 5 miliónů). Přitom má Švédsko více než šestkrát větší území než ČR, takže Švédové najezdí v průměru ročně podstatně víc kilometrů.


V roce 2014 bylo při dopravních nehodách ve Švédsku usmrceno pouze 264 osob, v ČR 629!


Jak toho Švédsko dosahuje? Perfektní síť dálnic a rychlostních tříproudých silnic se  střídavými pruhy na předjíždění oddělenými ocelovými lany. Všechny rychlostní silnice jsou navíc ohrazeny kovovými ploty proti zvěři. Maximální dovolená rychlost na dálnicích je 110 km.


Švédsko má v Evropě snad nejpřísnější zkoušky pro vydání řidičského průkazu. Velmi přísné jsou i každoroční technické kontroly všech starších vozidel.


Velmi vysoké jsou i pokuty za dopravní přestupky. Atd. Neměli by naši poslanci zaměřit svou  kreativitu spíše tímto směrem? Nestálo by jim to za téměř tři sta (!) zachráněných životů ročně?

 

FRANTIŠEK JANOUCH, Stockholm

(uveřejněno v Právu  18.5.2015)


PROF. RNDr. FRANTIŠEK JANOUCH, CSc.

- Narodil se 22. září 1931v Lysé nad Labem.

- Vystudoval fyzikální fakultu Leningradské univerzity, disertaci obhájil na Moskevské univerzitě.

- Po návratu do Československa byl vedoucím oddělení teoretické jaderné fyziky v ÚJF v Řeži a docentem na MFF UK v Praze.

- Je zakládajícím členem Evropské fyzikální společnosti.

- V roce 1970 byl z politických důvodů vyhozen ze zaměstnání a bylo mu zakázáno přednášet na Karlově univerzitě. V roce 1974 mu bylo pod velkým mezinárodním tlakem umožněno přijmout nabídku profesury Švédské královské akademie věd.

- Přednášel na desítkách univerzit v mnoha zemích Evropy, USA a Asie.

- V roce 1975 byl zbaven čs. státního občanství

- Od roku 1979 je občanem Švédského království, v roce 1990 mu bylo čs. občanství navráceno.

- V roce 1978 ve Stockholmu založil Nadaci Charty 77, kterou vede až do současné doby.

- V roce 1992 byl československým velvyslancem a vedoucím čs. delegace na Helsinské následné schůzce

- V letech 1996-2000 zastupoval EU ve velkém mezinárodním vědecko-technologickém projektu v Kyjevě.

- Publikoval desítky vědeckých prací a několik set populárně vědeckých článků. Je autorem, spoluautorem či vydavatelem několika desítek knih, uveřejněných v mnoha zemích.

- Je ženatý s dcerou akademika Arnošta Kolmana, radiační bioložkou doc. Adou Kolmanovou s níž má dceru a syna.

- Jeho dcera Kateřina je úspěšná švédská spisovatelka. Janouch má čtyři vnuky a jednu vnučku.

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012