21. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Lada Topinková 5 2015 Aktuality česky

 

14. – 17. května 2015  Výstaviště Praha – Holešovice

 

Otevírací doba: čtvrtek – sobota, 14.- 16. května, 9:30 – 19:00  neděle, 17. května, 9:30 – 16:00

 

Témata:

Fotografie a kniha

Světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře a

Literární diaspora a Češi ve světě


Ředitelka veletrhu Dana Kalinová zvolené téma přibližuje: „Chceme tímto programem upozornit na ty, kdo žijí či žili mimo Českou republiku, a přesto nezapomněli na svou rodnou zem.“ Vybrané osobnosti tak budou moci prezentovat svou tvorbu či besedovat o svém životě zpoza hranic vlasti. „Návštěvníci se mohou těšit například na Patrika Ouředníka, Soňu Červenou, Ivu Procházkovou, Jaroslava Vejvodu, Jana Nováka či zakladatelku projektu Česká škola bez hranic Lucii Boucher Slavíkovou. Český rozhlas představí ve svých audionahrávkách rozhovory s dalšími zajímavými krajany“, upřesňuje Dana Kalinová.

 

Program - Čtvrtek 14. 5.

 

10.30–11.50

Krajané v cizině – promítání filmů Etnologického ústavu AV Čr

Filmy přinášejí pohled na život Čechů v Srbsku (Česko Selo a Banát) a Bulharsku (Vojvodovo) očima Michala Pavláska.

 

13.00–13.50

Miroslav Krupička – prezentace webu krajane.net

Krajanský web Radia Praha už řadu let vytváří platfomu pro spojení zahraničních Čechů s  veřejností v  Česku, přináší aktuální informace a reportáže o dění v českých komunitách ve světě, rozhovory se zajímavými osobnostmi exilu i krajany v místech, kde žijí už po generace.

 

13.30

Československý ústav zahraniční

Vernisáž k výstavě, která představí historii a současnou činnost Československého ústavu zahraničního pro krajany, krajanské spolky a české školy ve světě.

 

14.00–14.50

Československý ústav zahraniční

Přednáška předsedy Československého ústavu zahraničního Jaromíra Šlápoty představí historii a současnou činnost ČSÚZ pro krajany, krajanské spolky a české školy ve světě.

 

14.00–14.50

Kniha jako zcela jedinečný nástroj k zachování českého jazyka v zahraničí – prezentace Lucie Boucher Slavíkové

Četba je ideálním prostředkem k rozvíjení a udržení jakéhokoliv cizího jazyka. Zároveň je každá kniha, přečtená a pochopená v originále, otevřenými dveřmi k porozumění další kultury. I proto je výchova ke čtenářství pilířem výuky češtiny v Českých školách bez hranic. I když čeština není pro bilingvní žáky těchto škol cizím jazykem, ale řečí, kterou mluví většinou alespoň jeden z rodičů, je potřeba ji dále šlechtit a rozvíjet. A čtení v češtině je neodmyslitelnou součástí tohoto úsilí.

 

17.00–17.50

Češi v zahraničí v historickém přehledu a z pohledu současné Čr – od vystěhovalectví, přes exil k moderní diaspoře

Stanislav Brouček (Etnologický ústav AV ČR) a Tomáš Grulich (Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí, Senát ČR) představují historické etapy českého vystěhovalectví. Věnují se vztahům Československa a České republiky ke krajanům od roku 1918 do současnosti a problematice důstojného vztahu státu k zahraničním Čechům.

 

 

Program – Pátek 15. 5.

 

10.20–11.50

České kořeny ve Vídni – dokumentární film s besedou

Díl z cyklu o životě českých menšin ve světě. Jak žijí Češi v metropoli, která bývala kdysi i naším hlavním městem a v době totality i útočištěm české emigrace? Pestrá mozaika nahlíží do několika rodin, do české školy i českého divadla s téměř 130 letou tradicí.

Hostem besedy je Rudolf Cainer z Vídně, autor knihy Žulový Stalin.

 

13.00–13.50

Česká inteligence v Holandsku

Setkání s paní Věrou Ebels a profesorem Hanušem Rennerem, kteří se úspěšně uplatnili v univerzitním prostředí po své emigraci do Holandska. V rozhovoru s  Petruškou Šustrovou se podělí o  své zážitky z osobního i profesního života.

 

14.00–14.50

25 let Českého dialogu

Český dialog nás od roku 1990 spojuje s krajany na všech kontinentech. Původně v tištěné podobě, nyní jako internetový magazín na téma Češi ve světě. Co se skrývá za čtvrtstoletou historií jediného časopisu u nás, který je zaměřen na téma Češi v zahraničí?

 

16.00–16.50

Čeští autoři v cizině

Setkání se spisovateli Janem Novákem a Patrikem Ouředníkem. Moderuje Jiří Podzimek.

 

16.00–16.50

Kde domov můj?

aneb Hledání domova v textech českých exilových autorů několika generací. Studenti Literární akademie a jejich pedagogové čtou z textů českých exilových autorů a diskutují o fenoménu exilu z různých perspektiv.

 

 

17.15–17.45

Karel Richter: historické drama volyňských Čechů – autogramiáda

Historie volyňských Čechů je příběhem plným dramatických zvratů, hrdinství i tragédií. Autor ve své knize spojil fundovaný pohled historika a zároveň člověka, který mnoho Volyňských Čechů osobně poznal a mohl tak využít jejich svědectví.

 

18.00–18.50

Čeští Eskymáci čili Jak se žije v Grónsku

Grónsko je pro lidi jen led a sníh. Skutečnost je ale docela jiná. Své o tom vědí manželé Alena a Jaroslav Klempířovi, čeští Eskymáci. Společně vám představí skutečné Grónsko, jeho obyvatele a také svoji knihu Grónsko – Ostrov splněné touhy.

 

18.00–18.50

I. díl rozhovorů s krajany uvede M. Štráfeldová

Výběr pořadů z archivu Radia Praha představí nejvýznamnější české spisovatele v exilu, např. básníky Františka Listopada, Ivana Jelínka a Petra Krále či prozaiky Josefa Škvoreckého a Zdenu Salivarovou, Arnošta Lustiga pohledem jeho dcery Evy, Jana Beneše, Otu Ulče nebo Jana Nováka.

 

 

Program – Sobota 16. 5.

 

11.00–12.20

Soňa Červená, Jiřina rybáčková a Iva procházková – beseda

Každá z  nich opouštěla totalitní Československo v jiné době, od února 1948 až po 80. léta. Co pro ně bylo těžší – odchod z domova či návrat zpět? A co jim život v exilu dal a co naopak vzal? Milena Štráfeldová se na to zeptá tří mimořádných žen – operní pěvkyně Soni Červené, redaktorky a publicistky Jiřiny Rybáčkové a spisovatelky Ivy Procházkové.

 

 

12.00–12.50

II. díl rozhovorů s krajany uvede M. Krupička

Výběr pořadů z archivu Radia Praha se zaměří na to, jak čeští spisovatelé vnímali svůj život v exilu. Zazní pořady a rozhovory s Otou Ulčem, Jaroslavem Krečím, Zdeňkem Sloukou, Benjaminem Kurasem nebo Zdeňkem Primusem. Přiblížíme i exilová periodika: Pelikánovy Listy nebo Americké listy, které vydával Petr Bísek.

 

14.00–15.30

České kořeny ve Švýcarsku – dokumentární film s besedou

Díl z cyklu, v němž vznikly již tři filmy na téma „Jak žijí Češi v zahraničí, kteří odešli v době totality“. Co jim emigrace vzala a co dal život v zemi, v níž našli nový domov? Jak své rozhodnutí hodnotí dnes a jaké jsou jejich kontakty s domovem? Hostem besedy je Blanka Kubešová, úspěšná exilová spisovatelka žijící ve Švýcarsku.

 

 

16.00–16.50

Čeští literáti v exilu – dvojí vstup do kontextu tvorby

Stanislav Brouček, autor několika projektů věnovaných otázkám exilu a životu českých krajanů v zahraničí, uvádí setkání s Petrem Bískem (USA/ČR), Lubomírem Martínkem (Francie/ČR) a Jaroslavem – Markem Vejvodou (Švýcarsko/ČR) na téma dvojí adaptace – emigrace a návrat.

 

17.00–17.50

Svobodný prostor jazyka

Setkání s Patrikem Ouředníkem, laureátem Státní ceny za literaturu 2014, a autorské čtení. Moderuje Jiří Pelán.

 

17.00–17.50

III. díl rozhovorů s krajany uvede M. Štráfeldová

Specifické místo v české literární tvorbě v exilu mají spisovatelky. K těm nejvýznamnějším, které archiv Radia Praha připomene, patří Věra Linhartová, Sylvie Richterová, Viola Fischerová, Libuše Moníková nebo Alena Wagnerová a Jindra Tichá. Z mladších autorek, které žijí a tvoří v zahraničí, představíme Milenu Odu nebo Kateřinu Janouchovou.

 

 

Program – Neděle 17. 5.

 

11.00–11.50

IV. díl rozhovorů s krajany uvede M. Štráfeldová

Závěrečný díl z archivu Radia Praha se věnuje v Čechách méně známým exilovým autorům, jako jsou Jaroslav a Jan Drábkovi, Karel Brušák, František Hešík, Marek Slouka, Tomáš Bísek nebo Zdenka Fantlová. A také významnému překladateli českých spisovatelů do ruštiny Olegu Malevičovi.

 

 

12.30–14.00

České kořeny ve Švédsku – dokumentární film s besedou

Díl z cyklu České kořeny, v němž vznikly již tři filmy na téma „Jak žijí Češi v zahraničí, kteří odešli v době totality“. Co jim emigrace vzala a co dal život v zemi, v níž našli nový domov? Jak své rozhodnutí hodnotí dnes a jaké jsou jejich kontakty s domovem?

 

13.00–13.50

Sylvie Richterová a její nový román

Setkání se známou spisovatelkou uvede redaktor Jan Šulc z nakladatelství Torst.

 

 

 

13.00–14.00

Pavel Kantorek – autogramiáda

Známý kreslíř a spisovatel bude podepisovat tituly plné vtipů, mimo jiné také novinku Lék na manželství.

Nenechte si ujít setkání s Pavlem Kantorkem, který žije v Kanadě a do ČR přijíždí jen jednou za rok!

 

 

 

Další informace najdete na www.svetknihy.cz

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012